Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ovanlig påsktid och ansökningsperiod

Vi går nu mot påsk och ett vanligt år hade jag önskat glad påsk och en trevlig ledighet. I år blir det däremot en annorlunda påsk; regering och Folkhälsomyndigheten manar till fortsatt social distans. Osäkerheten kring smittspridningen är stor men det är tydligt att de samhällsekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är betydande. Oron som detta medför, inte minst oron för nära och kära, kommer säkert att prägla allas våra påskledigheter i år. I stället för glad påsk, säger jag därför ta hand om dig och de dina!

Lunds universitet och övriga universitet och högskolor har nu gett undervisning på distans ett antal veckor och anställda arbetar hemifrån i den utsträckning som det är möjligt. Igår hade vi, landets rektorer, ett avstämningsmöte med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Sektorn har fått ta ett stort samhällsansvar gällande att få ner smittspridningstakten och det är tydligt att regeringen ser sektorn som en lösning för att mildra de konsekvenser som pandemin fått för jobb och ekonomi. Regeringen ser ett ökat behov av utbildningsplatser framöver, vilket också var fallet efter den senaste finanskrisen och då många sökte sig till utbildning, inte minst inom vård och andra så kallade bristyrken. Det finns, meddelade ministern, bred uppslutning i riksdagen för förslagen om utökade studieplatser i vårändringsbudgeten och som jag skrev om i förra blogginlägget. Det handlar om flera platser redan till höst och sommar men även permanenta platser.

Vi har redan sett ett högt söktryck till Lunds universitet och vi arbetar nu hårt för att höstens och sommarens utbud av utbildningar ska passa både unga som börjar plugga men även de som vill kompetensväxla eller utveckla sin kompetens efter ett antal år i arbetslivet. Men det är kort om tid för att möta upp till de utökade studieplatserna – sista ansökningsdag är den 15 april. På kort sikt gör vi nu vad som är möjligt att göra under de förutsättningar vi har – och där får vi vara kreativa och lösningsfokuserade. De permanenta platserna ger oss däremot lite mer utrymme att tänka till strategiskt.

Nu är det viktigt med påskledighet, det har gjorts ett makalöst jobb i organisationen för att ställa om och reagera/agera på de utökade platserna som aviserats från regeringen. Nästa vecka riktar vi blickarna mot den 15 april. Det är datumet både för sista ansökningsdag och för regeringens vårändringsbudget!

Ha en riktigt fin påsk – men viktigast av allt: Ta hand om dig och de dina.
Torbjörn

08 april, 2020

Inlägget postades i

Allmänt