Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Otydlighet i propositionen bidrar till oro kring SFO:ernas framtida finansiering

Lunds universitet har varit oerhört framgångsrika i att attrahera stora, strategiska forskningsanslag, såsom Linnébidrag och Strategiska forskningsområden, SFO:er.

Vad gäller SFO:erna, som påbörjade sitt arbete 2010, har inte regeringen angett om eller hur man tänker sig fortsatt finansiering av dessa efter 2020. Vi vet idag inte om det kommer att presenteras nya SFO:er i nästa forskningspolitiska proposition, om de gamla ska förlängas eller om man väljer att satsa på större basanslag istället för öronmärkta forskningsområden.

Ytterligare en faktor som spär på osäkerheten är att regeringen planerar en ny styrmodell för resursfördelning som vi ännu inte vet hur den ska utformas. Dessa oklarheter har skapat svårigheter för den framtida planeringen i verksamheten och universiteten.

På en punkt har dock forskningspropositionen gett en fingervisning angående SFO:ernas framtid och det gäller BioCare samt ett SFO inom klimatforskning vid Stockholms universitet. Områdena får fortsatt finansiering fram till och med 2019, men regeringen avser att efter 2019 minska den öronmärkta finansieringen till SFO:n BioCare. Även om forskningspropositionen är otydlig i sin formulering bedömer vi att regeringen kommer att avveckla stödet till Biocare efter 2019.

BioCare är ett strategiskt forskningsområde inom cancer som Lunds universitet har tillsammans med Göteborgs universitet. Det är olyckligt och svårt att förstå varför regeringen har valt att föreslå avveckling av just detta område. I utvärdering har BioCare forskningsmässigt stått sig väl i förhållande till de andra områdena i Sverige som får SFO-anslag.

Cancerforskningen är ett av våra starkaste områden och det är viktigt att poängtera att cancerforskningen vid Lunds universitet är mycket mer omfattande än vad som ryms inom ett SFO. Biocare har dock blivit en katalysator som betytt mycket för att utveckla en gemensam cancermiljö mellan Lund och Göteborg. Erfarenheterna och nätverken som skapats behöver tas till vara på bästa sätt och tillsammans med fakulteten behöver vi diskutera hur vi kan stötta miljöns utveckling framöver.

Medicinska fakulteten kommer att ge cancerforskarna inom fakulteten ett uppdrag. De ska, genom en lämpligt utformad organisation som bygger på den starka forskning och utbildning som finns inom BioCare, brett samordna cancerforskningen. Det kan också inkludera forskargrupper verksamma inom andra fakulteter inom LU och kan innehålla både forsknings- och undervisningsaspekter.

Torbjörn

 

11 maj, 2017

Inlägget postades i

Allmänt