Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Öppenheten är lika unik som den är skör

Under söndagsnatten fattade jag som myndighetschef beslut om att stänga ner universitetet efter att det förekommit ett förtäckt hot om våldsdåd riktat mot universitetets verksamhet.

Det har på många sätt varit en annorlunda måndag och vi har löpande behövt fatta beslut om hur vi ska fortsätta agera. Att vi nu på eftermiddagen kan öppna verksamheten igen är en stor lättnad eftersom verksamheten givetvis blir hårt drabbad av en sådan här plötslig avstängning. (Läs mer på www.lu.se)

Det finns många saker att ta hänsyn till när man fattar beslut om att stänga ett universitet. Samtidigt finns det heller inget att tveka om när människors liv står på spel och studenter eller personal utsätts för hot.

Jag har många gånger prisat vårt öppna samhälle, där våra folkvalda politiker befinner sig mitt i folkmassorna såsom under Almedalsveckan och andra liknande tillfällen. Vårt öppna samhälle är unikt i världen men lika unik som öppenheten är – lika skör är den.

Dagens händelse visar hur en liten människa kan ställa till med en enorm skada i samhället, och i förlängningen hota att stjälpa hela vår demokrati. Jag hoppas innerligt att vi inte går mot ett stängt samhälle och ett slutet universitet där vi styrs av rädsla för hot och trakasserier.

Jag är bedrövad över de hot som slungas ut mot våra demokratiska värden. Jag är bedrövad över de hårda ord som utväxlas på nätet. Jag är bedrövad över att det finns människor som inte förstår att värna ett öppet, demokratiskt samhälle.

Dessvärre kommer vi nog att behöva vänja oss vid flera liknande händelser framöver. Tekniken möjliggör snabba hot och vid tangentborden kan man gömma sig anonymt bakom dessa hot och trakasserier och man förstår inte vilka konsekvenserna blir för enskilda personer, för en organisation som vår eller för samhället i stort när hot om våld formuleras och sprids.

Till slut vill jag säga: Välkommen tillbaka alla anställda och studenter till era arbetsplatser och studiemiljöer. Låt oss tillsammans verka för öppenhet och demokratiska värden.
Torbjörn

12 oktober, 2015

Inlägget postades i

Allmänt