Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Öppenhet – inte samma som att vara en vindflöjel

Från olika håll har jag hört att universitetet håller på att sluta sig mot omvärlden. Det kan man ju så klart reagera olika på: avfärda och säga att det inte stämmer eller lyssna in och se vad som är orsaken till denna omvärldsviskning.

Jag reagerar på båda sätt; jag vill verkligen försöka förstå varför någon eller några säger som de gör när de säger att universitetet sluter sig, för det är inga diskussioner som når mig direkt. Men jag passar också på att säga att det inte stämmer med det jag får höra i de diskussioner som jag deltar i. Och därför är jag benägen att avfärda kritiken som löst skvaller eller, men det hoppas jag inte, prat från elaka tungor med starka egenintressen.

Öppenhet och samverkan är högt prioriterat vid Lunds universitet och vi är bland annat i startgroparna att skriva flera nya samverkansavtal med olika aktörer inom t.ex näringslivet.

Det finns verkligen inget som helst intresse eller möjlighet för ett universitet att sitta i sitt elfenbenstorn. Tvärtom, vi skulle inte klara oss en dag utan samverkan med omvärlden, och omvärlden har givetvis stort behov av den kunskap som genereras här – detta har jag påpekat i många olika sammanhang. Omvärlden måste också få ta stor del av de möjligheter som stora forskningsinfrastrukturer för med sig (vilket jag bland annat skrivit en debattartikel om). Vi kan inte bidra till samhällsutveckling på egen hand!

Däremot är ett universitet som saknar integritet eller eftertanke ingen bra samhällsinstitution. Vi kan inte vara en kassako för privata intressen eller kasta oss in i projekt där vare sig mål eller uttalad mening för båda parter är tydliga och bidrar till utveckling för alla.

Ledningen arbetar nu för att grunda universitetets samverkan i organisationen och jag är övertygad om att vi blir en mycket bättre samverkanspartner om vi står på en stabil grund och helhjärtat satsar där vi kan göra mest nytta. Stabilitet gör oss också friare att kunna handla snabbt och fånga tillfällen i flykten.

Och jag hoppas givetvis att den som har idéer på hur universitetets samverkan kan utvecklas hör av sig. Jag vill alltid lyssna på goda idéer. Däremot stänger jag öronen för struntprat.

Torbjörn

08 december, 2015

Inlägget postades i

Allmänt