Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Omvärldsanalys för framtidens utmaningar

Omvärlden är i ständig förändring och det verkar bara gå snabbare och snabbare. Globaliseringens effekter och den tekniska utvecklingen gör att vi måste hålla oss uppdaterade om vad som påverkar vår verksamhet. I den strategiska planen (2017-2026)  stakade vi ut vilken riktning vi vill ta de kommande åren men det är viktigt att vi kan skruva i den planen om det sker förändringar i omvärlden som påverkar vår strategi.

Omvärldsanalys för 2017 har idag presenterats för styrelsen. Det är styrelsens riskutskott som har beställt omvärldsanalysen som ett verktyg för att vi ska kunna se hur större trender och förändringar kan komma att påverka vår verksamhet. Förhoppningsvis väcker omvärldsanalysen inte bara diskussioner i styrelsen om hur vi kan möta nya utmaningar, utan den kan tjäna som ett underlag för diskussioner vid alla verksamheter inom universitetet.

Vi har tidigare saknat denna form av samlad omvärldsanalys, och även om detta arbete fortfarande söker sin form, tror jag att det finns mycket potential i det här sättet att arbeta. Min förhoppning är att omvärldsanalysen sprids och bidrar till många diskussioner och idéer på hur vi tar oss an framtidens utmaningar.

Riskutskottet har lyft fram tre utmaningar som man menar att styrelsen och universitetet särskilt bör uppmärksamma närmast:
-Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare i tider då förutsättningarna för hur kunskaps- och informationsförmedling går till har förändrats radikalt.
– Universitetet har en stor potential i sin bredd och denna måste tas om hand genom samarbeten
-Digitaliseringens påverkan på vårt samhälle och våra liv – universitetet behöver fortsätta sin anpassning och utnyttja digitaliseringens möjligheter, särskilt inom grundutbildningen

Torbjörn

27 oktober, 2017

Inlägget postades i

Allmänt