Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Om RQ20 och långsiktig kvalitetsutveckling

Lunds universitet är världsledande inom flera områden och hänvisar ofta till topp 100-placeringar på världsrankinglistor.

Huruvida rankinglistor är ett bra mått på lärosätenas kvalitet på forskning och utbildning är en ständig källa till diskussion och något som jag vill återkomma till framöver eftersom vi sedan ett tag tillbaka ser över hur universitetet ska kunna arbeta mer strategiskt med ranking. Professor Mats Benner har bland annat skrivit en rapport om universitetsrankingar som presenterats i såväl styrelse som i olika ledningsgrupper inom universitetet och som har bidragit till många intressanta diskussioner.

Högsta kvalitet i forskning och utbildning står i vår strategiska plan. Det är grundläggande förutsättningar för att vi ska attrahera forskare, studenter och samarbetspartners. I en värld där konkurrensen är stenhård om såväl anslag som studenter är det nödvändigt att vi har stort fokus på kvalitetsutveckling och har egna, genomarbetade system för utvärdering på plats.

Under många år har de svenska högskoleutbildningarna utvärderats av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Sedan 2017 finns en ny nationell modell som innebär att lärosätena själva ska kunna visa upp ett systematiskt kvalitetsarbete för alla sina utbildningar och detta arbete följs sedan upp av UKÄ vid en övergripande lärosätesgranskning. Som en följd av den nya modellen har Lunds universitet infört en policy och föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling och fakulteterna är nu i full gång med att starta arbetet med sina utbildningsutvärderingar.
UKÄ har också relativt nyligen fått regeringens uppdrag att vidareutveckla det nationella systemet för att kvalitetssäkra forskningen vid universiteten och högskolorna. Hur detta ska genomföras kommer snart att presenteras. UKÄ har inom detta arbete också bett högskolesektorn att ta fram ett ramverk och ett sådant förslag från sektorn godkändes på SUHF:s förbundsförsamling i veckan.

I ramverket föreslås bl.a återkommande granskning och därför passar det bra att vi på hemmaplan har beslutat att följa upp tidigare forskningsutvärderingar, inte minst den stora universitetsövergripande forskningsutvärderingen RQ08 som gjordes för elva år sedan. Nu startar således RQ20 och ska innehålla såväl självvärderingar som bedömningar med externa paneler. Projektet leds av professorerna Freddy Ståhlberg och Mats Benner som tar fram och presenterar en projektplan i vår och slutrapporterar i juni 2020. Tanken är att vi under arbetets gång kan ta lärdom av processerna i RQ20 parallellt med att vi bygger upp ett eget långsiktigt kvalitetssäkringssystem.

Det ska bli mycket intressant och lärorikt att delta i RQ20 och hela universitetets arbete för långsiktig kvalitetsutveckling inom forskning och utbildning.

Torbjörn

15 mars, 2019

Inlägget postades i

Allmänt