Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Obligatorisk kurs i forskningsetik för samtliga doktorander införs

God forskningsetik är en av universitetets viktigaste pelare. All forskning och utbildning vid universiteten ska vara fri från oetisk verksamhet och det råder nolltolerans för fusk. Att vi tar fram pålitliga resultat med korrekta metoder är grundläggande för universitetets trovärdighet och överlevnad.

Vi har sedan ett antal år tillbaka ett Etikråd med forskare och lärare. I rådet stöts och blöts olika typer av forsknings- och utbildningsetiska dilemman och rådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor. Världen är som bekant inte svart eller vit, ett etiskt spörsmål har inte alltid självklara svar. Det är också skillnad på om någon på grund av okunskap begår en oetisk handling eller om personen gör det med uppsåt för att tillskansa sig olika fördelar.

För att etiskt kunna analysera och bedöma sin egen och andras forskning, vilket bla. EU-finansiärer i allt större utsträckning kräver för att ge anslag, behöver forskare kunskap om vetenskapliga normer och vad som räknas som avsteg från dessa, grundläggande forskningsetiska principer och gällande bestämmelser.

Under många år har såväl etikrådet som forskarutbildningsnämnden utrett och diskuterat möjligheten att höja kunskapen kring forskningsetik vilket har resulterat i att vi nu har beslutat att införa en obligatorisk kurs i ämnet för samtliga doktorander. Det är en omfattande satsning då vi har åtta fakulteter och stor bredd på forskningen.

Medicinska fakulteten, Med fak, har redan obligatoriska kurser för sina doktorander, vilket även Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan 2017. Uppdraget att utveckla en universitetsgemensam kurs läggs på Avdelningen för medicinsk etik som har ett sedan länge beprövat kursupplägg och ämneskompetenta lärare kommer att arbeta fram innehållet i samarbete med fakulteterna. Utvecklingen inleds under 2019 och utbildningen ska vara fullt utbyggd 2021. Den omfattar tre poäng och innehåller både gemensamma och ämnesanpassade moment. En ny lektor i forskningsetik knyts till kursen.

Jag ser många fördelar med en universitetsgemensam obligatorisk utbildning. Dels säkerställer vi kvaliteten och genomförandet, dels säkerställer vi att alla forskare på ett tidigt stadium får kunskaper i etik och forskningsintegritet samt vilka regler som gäller. Därmed förebyggs framtida oegentligheter och forskningsskandaler.
Torbjörn

28 mars, 2019

Inlägget postades i

Allmänt