Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Nytt samverkansråd tar sig an vår kulturskatt!

Idag kan vi i ledningen presentera ytterligare ett samverkansråd och denna gång inom kulturområdet. Det ska bli riktigt roligt och inspirerande att tillsammans med de tolv meriterade ledamöterna, alla med lång och bred erfarenhet av sina respektive områden, se hur vi kan stärka vår kultursamverkan. Dels behöver vår omfattande kulturverksamhet synas bättre i samhället, dels behöver vi öka vår samverkan med kulturen i samhället.

Lunds universitet sitter ju på en kulturskatt, inte bara genom att vi bedriver forskning och utbildning inom konst, musik, teater och litteratur, vi har dessutom ett flertal museer och samlingar med stora kulturella värden. Här finns outnyttjad potential och verksamheter som förtjänar att få uppmärksamhet! Vi startar nu i vår och förutom de tolv externa ledamöterna sitter jag, vicerektor Bo Ahrén som är ansvarig för samverkan, och en studentrepresentant med i rådet.

Torbjörn

18 februari, 2016

Inlägget postades i

Allmänt