Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Nya viktiga uppdrag i ledningen

Nu är vi inne i juni och den här våren har flugit iväg i ett rasande tempo. Jag har snart varit rektor i ett halvår och har precis börjat hämta mig från den smärre chock som det innebär. Särskilt nu den senaste tiden, när möten, invigningar och ceremonier har avlöst varandra och alla kvällar blir sena, har jag fått kämpa rejält för att inte blanda ihop korten. Att jag dessutom dras med en envis pollenallergi förbättrar dessvärre inte min hjärnkapacitet.

Som tur är, är jag långt ifrån ensam på universitetet. Jag är så tacksam för alla duktiga kollegor och medarbetare som jag stundligen och dagligen stöter på i mitt arbete.

Jag har tidigare skrivit att jag önskar att dekanerna ska ha större delaktighet och ta ett större ansvar för ledningen av Lunds universitet. Jag skulle t.ex. gärna vilja att vi oftare har heldagsmöten än vad vi har, men arbetsbelastningen är hög för alla och därför är det svårt att genomföra. Nu prövar vi istället med att förlänga mötestiden med en timme när vi träffas varannan vecka.

Som ett steg i att ändå få tätare kommunikation inom rektors ledningsråd (dekanerna ska snabbare få information om viktiga händelser och rektorsstaben behöver snabbare få input till viktiga beslutsförslag) kommer därför Torun Forslid, idag kanslichef på Naturvetenskapliga fakulteten, att bli rektorsråd. I den rollen kommer hon dels att arbeta med att stärka samarbetet inom rektors ledningsråd, dels att utöka stödet till rektorsgruppen i högskolepolitiska frågor.

Andra förändringar i ledningsgruppen: prorektor Eva Wiberg utökar sin tjänstgöring som direktör för U21 och går därmed ner på halvtid i prorektorsuppdraget. Vicerektor Stacey Sörensen går upp i tid och har särskilt ansvar för forskning, liksom för forskningsinfrastruktur.

Bo Ahrén kommer också att gå upp i tid och i hans samverkansuppdrag ligger nu bl.a att ta fram en ny strategisk plan. Jag blev djupt imponerad över det arbete med den strategiska planen som han gjorde som dekan för Medicinska fakulteten och det ska bli mycket intressant att höra honom presentera sina nya planer på nästa Universitetsstyrelsemöte den 11-12 juni.

Som ansvarig för samverkan kommer Bo Ahrén också att göra en översyn av verksamheterna inom sektionen Forskning, samverkan och innovation. I uppdraget ingår att utreda hur detta stöd ska utformas för att svara upp mot de krav och behov som universitetet och omvärlden har. Organisation, finansiering, storlek, ambitionsnivå, uppdrag m.m kommer att genomlysas och analysen ska vara färdig i oktober.

Slutligen har Bo-Anders Jönsson, prodekan på Naturvetenskapliga fakulteten, fått i uppdrag, även han som rektorsråd, att ansvara för forskarutbildningsfrågor, särskilt med anledning av att Universitetskanslerämbetet under kommande år ska utvärdera landets forskarutbildningar.

Torbjörn

 

 

 

03 juni, 2015

Inlägget postades i

Allmänt