Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Nya utbildningsplatser och digitalisering med kvalitet för framtiden

Budgetproppen kom i veckan. Historiskt stor har den redan kallats av många, och med klart fokus på att dämpa de negativa ekonomiska effekterna av pandemin. Att vi inom sektorn kan bidra till samhället genom att ta in fler studenter som kan skaffa sig utbildning i tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet är givetvis något vi är både glada och stolta över. Redan i våras fick vi ett antal besked om nya platser för att dämpa effekterna av coronapandemin och ansökningarna till högre studier har varit rekordstort i år. I proppen aviseras 19000 nya högskoleplatser till sektorn 2021 och Lunds universitet får 1380 av dessa.

Vi har redan satt igång arbetet med hur dessa extra medel ska fördelas i verksamheten och under torsdagen diskuterar vi detta i rektors ledningsråd. Universitetet har flera satsningar i rullning för att kunna möta fler studenter. Det kan gälla studenter som behöver fortbildning eller som vill bredda sina kunskaper efter en examen. Studiechansen (där introduktionstermin, tematerminer och vidareutbildning har öppen anmälan till den 15 oktober) och basår är exempel på detta liksom vår satsning på uppdragsutbildning. Vi har också sedan tidigare ett permanent uppdrag att ge utbildningar inom bristyrken såsom specialistsjuksköterskor och lärare.

Regeringen presenterade i måndags två större nya satsningar som inte aviserats tidigare, varav den ena ”Hela landet” ger Lunds universitet 14 miljoner kronor per år till och med 2025. Pengarna ska användas för att underlätta för personer som blivit arbetslösa att bli antagna till högre utbildning. Utbildning på avancerad nivå är även den en ny satsning, en tvåårig sådan, som ger drygt 34 miljoner kronor per år till Lunds universitet.

Jag är säker på att vi inom universitetet kan ta vara på den nya erfarenhet och ökad kompetens som vi fick genom att hastigt ställa om till distansutbildning i våras. Lärare gjorde en enorm insats för att klara detta och jag är medveten om att det inneburit hög arbetsbelastning för många. Men med alla de kreativa lösningar, samarbeten och nya idéer som uppstått kan vi möta de behov som samhället har i fråga om utbildningskapacitet, nätutbildningar och utbildningsinnehåll. Framförallt är digitaliseringen här för att stanna och jag ser att fler utbildningar på nätet och så kallad ”blended learning”, en mix av campus- och nätundervisning, kommer att bli det nya normala.

I våras, när pandemin kom, hade vi stor nytta av projektet som arbetar med att införa den digitala lärplattformen Canvas vid universitetet. Personalresurser kunde användas därifrån för att klara den snabba förflyttningen av kurser till nätet. Men det krävs ytterligare insatser för att få långsiktig kvalitet i våra nätutbildningar. Jämfört med för bara ett par år sedan lever universiteten idag i en konkurrensutsatt värld, även digitalt.

Studenter efterfrågar högkvalitativ undervisning och examination vid världens bästa universitet oavsett om det sker på campus eller på nätet. De lärosäten som kan ge både högkvalitativa nätkurser och högkvalitativ campusundervisning kan räkna med konkurrensfördelar framöver.

I rektors ledningsråd är vi eniga om att Canvasprojektet som slutar efter årsskiftet ska få en uppföljning som tar vid när Canvasprojektet slutar. Lunds universitet behöver en sammanhållen digital lärmiljö som kan arbeta kontinuerligt med digitalisering utifrån utbildningens behov. Med ökad digital undervisning och ökat antal användare kommer nya krav på pedagogik, men även krav på informationssäkerhet, personuppgiftshantering och tillgängliga system. Vi vill också ta tillvara på de arbetssätt och erfarenheter, kontaktnät och samverkansstrukturer som skapats under vårens fina arbete på fakulteter och i Canvasprojektet.

Massor av erfarenhet, kunskap, inspiration, tips och stöd för digital undervisning har skapats och finns samlat på education.lu.se. Gå gärna in där och kolla!

Torbjörn

24 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade