Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ny regering på plats – excellenssatsningar önskas

Äntligen stod statsministern i talarstolen.
Och han har nu också presenterat sin regeringsförklaring med ett antal övergripande punkter som rör vår sektor:

Sverige ska försvara sin position som ledande forskningsnation och fri forskning ska värnas samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar.

Studiemedelssystemet nämns i mening att anpassas mer till de äldre som vill vidareutbilda eller omskola sig. Även lärarutbildningen ska reformeras, meddelar statsministern, med att skärpa kraven på utbildningen och höja antagningskraven. Det ska bli lättare för akademiker att välja läraryrket.

Vi får en ny utbildningsminister, Anna Ekström, som jag uppfattar som en utmärkt person, och minister för högre utbildning och forskning blir Matilda Ernkrans – som jag hoppas kommer att kunna driva sektorns viktiga frågor framåt. Jag har inte träffat henne förut och ser fram emot att få bjuda ner henne till Lund och Skåne. Hon är varmt välkommen hit!

Lunds universitet är ett internationellt universitet med världsledande forskning och jag vill gärna lyfta fram vikten av att Sverige genom regeringen nu kraftsamlar kring excellens så att vi kan stå oss i den allt större internationella konkurrens vi möter. Jag hoppas att det är excellenssatsningar som finns i statsministerns tankar när han vill att Sverige ska försvara sin position som ledande forskningsnation.

De stora, forskningstunga universiteten, såsom Lunds universitet, fungerar som lokomotiv i regionerna vad gäller innovation och tillväxt. Vi har en viktig roll att spela för att hela Sverige ska leva och för att Sverige ska kunna ta sig an de stora globala utmaningarna.
Så, efter det vakuum som uppstod under hösten, både vad gäller framtidsplanering och besked om satsningar, ser jag gärna att regeringen nu får bra fart och att den under innevarande mandatperiod kan presentera en god forsknings-, utbildnings- och innovationspolitik som står sig internationellt.

Torbjörn

21 januari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt