Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Nu utlyser vi medel för tematiska samverkansinitiativ

Jag är riktigt glad över att samverkansrådet (som leds av vicerektor Bo Ahrén) nu kan presentera en utlysning med gemensamma medel för att stärka vårt samverkansarbete. Satsningen går ut på att etablera nya miljöer för att lösa centrala samhällsutmaningar och miljöerna ska vara tvärvetenskapliga med samarbete utanför akademin.
Det finns utrymme för sex teman under tre år med möjlighet till förlängning i två år. Maximalt kan man få 500 000 kronor om året. Sista ansökningsdag är den 1 april i år och temat/temana kan starta hösten 2017.

Jag menar att den här modellen, där initiativ till nya tvärvetenskapliga samarbeten och frågeställningar som kommer från forskarna själva, har stora möjligheter att bli bärkraftiga och långsiktiga forskningsmiljöer. Här kommer inga färdiga direktiv uppifrån på vad som ska beforskas eller samverkas kring och på vilket sätt – såsom vi har blivit vana vid att se vår verksamhet styras allt mer. I stället avsätter vi medel för att kunna stimulera ett initiativ utifrån forskarnas och deras externa samverkanspartners perspektiv och idéer. Tanken är att det skapas nya plattformar där forskare möter externa partners och att detta samarbete leder till nya projekt och anslag. Kanske kan något eller flera av de teman som startar bli något av morgondagens stora miljöer eller centrum.

Alla möjliga områden kan vara aktuella, inriktningen ligger på att lösa samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet har etablerad forskning som kan leda till genombrott. Det ska bli mycket spännande att se vad ansökningarna kommer att innehålla!

Torbjörn

25 januari, 2017

Inlägget postades i

Allmänt