Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

När världar krockar – hur ställa sig?

Jag börjar den här bloggen med vår vision som säger ”Förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor”.
Det innebär till exempel, i vår strävan att förstå, att vi har kontakter med människor, länder och ämbeten från vitt skilda områden. Att lyssna till människor med olika bakgrund och synsätt som kanske krockar med våra egna värderingar är en del i att just förstå.

Jag lyfter gärna fram Studentafton som ett av de allra bästa exemplen på arrangemang där gäster, som inte sällan är kontroversiella, bjuds in. Även universitetet bjuder ofta in gäster som talare och föreläsare från vitt skilda delar av samhället. Det kan vara gäster med samma värdegrund som vi eller med värderingar som vi i en svensk demokrati har svårare att förstå. Vi besöker och verkar också i länder som har helt andra värderingar än de svenska, till exempel Kina och Saudiarabien.

Våra gäster ska alltid känna sig välkomna till Lunds universitet.

Vi vill höra deras perspektiv och ta del av deras kunskap för att kunna bredda vår egen världsbild och dela med oss av vår egen. Att vi bjuder in gäster och lyssnar till dem är dock inte samma sak som att vi per automatik håller med om deras åsikter eller står bakom deras handlingar. Frågor ska ställas och svar sökas i diskussioner och dialog. En akademi ska stöta och blöta olika perspektiv.

I år har Raoul Wallenberginstitutets styrelse utsett Zeid Ra’ad al Hussein från Jordanien att hålla årets Anna Lindhföreläsning. Han är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och hans meritlista för att främja internationell rättvisa och upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter är lång. Det råder ingen tvekan om att han är en person som är intressant att bjuda in för att hålla Anna Lindhföreläsningen.

Men låt mig nu få återkomma till Studentafton. Tidigare i år berörde en av deras gäster mig mycket djupt. Jag var och lyssnade på Anders Kompass, FN-tjänstemannen och visselblåsaren som stängdes av från sitt arbete när han larmade om sexuella övergrepp mot barn av franska soldater i Centralafrikanska republiken. Beslutet att stänga av honom visade sig i efterhand vara felaktigt. Chefen som beslutade att stänga av Anders Kompass är årets Anna Lindhföreläsare.

Några, kanske flera, kommer att höja på ögonbrynen åt detta. Jag har själv funderat över detta faktum. Samtidigt som jag förstår valet av årets Anna Lindhföreläsare med tanke på den ställning och det arbete som Zeid Ra’ad al Hussein utför inom mänskliga rättigheter – jag är också medveten om den komplicerade organisation som FN är – finns händelserna kring Anders Kompass avstängning i bakhuvudet.

Som så ofta är dock inte världen svart eller vit. Människor är inte endimensionella. Jag är därför beredd på att ta in flera perspektiv, även om det skaver ibland.
Så: vi kan ha både Anders Kompass och Zeid Ra’ad al Hussein som gäster på Lunds universitet. Och alla våra gäster ska känna sig välkomna.

Torbjörn

 

14 november, 2017

Inlägget postades i

Allmänt