Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Några nötter att knäcka för rektors ledningsråd

I torsdags och fredags var det rektors ledningsrådsinternat och vi, alla dekaner och rektorer, fick tid att fundera på och diskutera vår egen och kollegornas roll vid universitetet med hjälp av ledarskaps- och organisationskonsult Thomas Sewerin . Internatet gav mig flera idéer på nya möten i rektors ledningsråd för att utveckla samarbetet i gruppen. Jag tycker stämningen under internatet kändes jättebra!

En av punkterna på den ordinarie dagordningen var medfinansiering. Lunds universitet tar in mycket stora externa anslag – och det är naturligtvis ett fantastiskt kvitto på framgångsrik forskning. Men inte sällan följs dessa anslag av tunga medfinansieringskrav från universitetet.

Vi måste hitta en hållbar, gemensam lösning för medfinansiering och under internatet kom vi en god bit på väg i diskussionerna. Framförallt gäller det hur fördelningen av medfinansiering mellan central och fakultetsnivå ska fungera. Detaljerna för en framtida modell är inte färdiga så jag kommer att återkomma om detta framöver. Men vi kommer att behöva hitta en lösning som bygger på tillit mellan fakulteterna och mellan fakulteter och central nivå.

En annan viktig punkt som vi diskuterade är resursfördelningen av basanslagen. Nästa år får vi ytterligare cirka 40 miljoner i den så kallade Tombolan och efter pris- och löneuppräkningar återstår cirka 35 nya miljoner att fördela ut till fakulteterna. I rektors ledningsråd finns det många olika uppfattningar om hur dessa ska fördelas och jag har tidigare skrivit om dilemmat som Tombolan för med sig .  Som rektor är dock min viktigaste uppgift att värna det breda universitetet.

Efter ett intensivt internat avslutade jag veckan med att delta i Samhällsvetenskapliga fakultetens 50-årsjubileum. Vilken strålande idé att inhägna kvarteret Paradis och ställa till med utomhusfest! De exotiska grilldofterna som spreds över området gjorde sitt till för att förhöja feststämningen.

Att uppmärksamma milstolpar i verksamheten med fest och jubileum är jätteviktigt. Det är inte bara en fest utan ett utmärkt tillfälle att sammanfatta verksamheten och se dess utveckling över tid samt staka ut nya mål för framtiden. Grattis på födelsedagen Samhällsvetenskapliga fakulteten!

Torbjörn

25 maj, 2015

Inlägget postades i

Allmänt