Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Mitt i den kulturella dynamiken

Jag måste erkänna att jag bävade en aning inför det första mötet med Kulturrådet  som vi hade igår eftersom jag själv ofta känner att jag befinner mig i den kulturella utkanten. Som professor i zoologisk ekologi har min forskning legat ganska långt från kultur. Jag kommer inte heller från ett hem där jag automatiskt fått nära kontakt med kulturlivet i dessa höga former.

Däremot har jag nog alltid förstått kulturens betydelse. Att den är viktig och avgörande för samhällsbyggandet och att kulturen definierar människan och mänskligheten.
Naturligtvis utgör kulturen också en viktig attraktionskraft för det akademiska livet. Både för potentiella studenter, anställda och för externa parter till universitetet. Kulturen drar människor till universitetet och är därigenom en viktig del av Lunds universitet själ och dess anseende.

Och vilket fantastiskt råd! Mina farhågor om utanförskap visade sig helt fel och vi hade ett positivt och trevligt möte där flera kreativa idéer och förslag kom upp till diskussion, inte minst för att stärka vårt universitet som en kulturbärande institution. Vi kan t.ex använda den interna potentialen mycket mer – den Konstnärliga fakulteten inte minst – och genom samverkan få ut mer av våra stora och viktiga resurser inom kulturområdet. Fler utställningar, konserter och föreställningar av våra begåvade studenter är ett förslag.

Det var så roligt att få se Universitetet genom Kulturrådets ögon. Deras inspirerande inspel ger också oss i ledningen bättre underlag till beslut i kulturfrågor.

Fylld av gårdagens tankar besöker jag i morgon den Konstnärliga fakulteten i Malmö där jag ska bekanta mig med verksamheten. Här finns fantastiska studenter och lärare inom musik, konst och teater. Jag ser verkligen fram emot detta besök och redan nu tänker jag på vad vi kan prata om på Kulturrådets nästa möte!

Torbjörn

22 mars, 2016

Inlägget postades i

Allmänt