Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ministerbesök med excellens, bredd, internationalisering och studenter

I år har vi haft ett speciellt siste april i Lund eftersom vi kunde välkomna forsknings- och högre utbildningsminister Matilda Ernkrans hit och visa henne en del av universitetets fantastiska innehåll. Gårdagens program var en blandning av bredd och spets då vi visade två nationella infrastrukturer som båda är excellenta men inom vitt skilda områden – ett inom humaniora, Humanistlaboratoriet, och ett inom synkrotronljus – MAX IV. Dessa forskningsinfrastrukturer är inte bara en angelägenhet för Lunds universitet och regionen utan är hela Sveriges angelägenhet.
Att vi kan försäkra oss om att regeringen har en långsiktig strategi och finansieringsplan för MAX IV, inte minst för driften av MAX IV efter 2021, är av största vikt för både forskning och näringsliv i Sverige och internationellt.

Finansieringen av MAX IV framförde vi också under den årliga myndighetsdialogen i måndags då ledningen träffade departementet. Vi diskuterade där även arbetet med att stärka uppdragsutbildning, livslångt lärande samt det stora behovet av stöd för att UB ska kunna ta om hand landets pliktexemplar och för att Historiska museet ska kunna ta hand om Skånes arkeologiska fynd.
Eftersom Matilda Ernkrans besökte oss just på siste april, kunde vi visa studentstaden Lund i all sin vårprakt, med mösspåtagning och Ivar Krueger-spexet som avslutande punkt på dagsprogrammet.

Excellens, bredd, internationalisering och studenter – jag vill påstå att det är Lunds universitet i ett nötskal och det känns angeläget att visa just dessa delar under Ernkrans första besök som minister i Lund.

Idag, den förste maj, tog även studenterna upp flera angelägna frågor under den traditionella rektorsuppvaktningen på Universitetstrappan och här finns rektors svarstal.

Ytterligare tillfälle att ta del av Lunds universitet denna helg, kommer i kväll då Studentsångarna traditionsenligt sjunger in våren på Universitetstrappan.
Glad första maj!
Torbjörn

01 maj, 2019

Inlägget postades i

Allmänt