Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

MAX IV tar stora kliv men arbete återstår

Vetenskapsrådet (VR) har nu lämnat sin andra rapport gällande MAX IV:s projektledning och projektorganisation. Rapporten är en uppföljning av de rekommendationer som gavs till MAX IV efter att VR på plats genomfört en större genomlysning av MAX IV och dess projektorganisation i fjol. Anledningen till genomlysningen var att delar av strålrörsprojektet var försenade.

Ett stort utvecklingsarbete har sedan den första rapporten skett på MAX IV och VR konstaterar att arbetet har gått starkt framåt. Jag delar den positiva bild som VR har.

Jag delar också uppfattningen att det är viktigt att en ny direktör kommer på plats så fort som möjligt och det arbetet är något som både vi i ledningen på universitetet och MAX IV:s styrelse driver på och arbetar hårt med. Ledningsgruppen på MAX IV måste vara fullt bemannad för att inte bara komma hela vägen med sin projektorganisation, utan även för att kunna planera för och bygga upp sin verksamhet för framtidens forskning.

MAX IV är en unik anläggning och har världsledande teknik. Acceleratorn och strålrören på anläggningen är toppmoderna verktyg för forskare i hela världen. Denna kapacitet ska utnyttjas maximalt och därför är det viktigt att arbetet inte bara löper på, utan levererar på högsta nivå i enlighet med forskarsamhällets, användarnas och finansiärernas förväntningar och behov.

Torbjörn

27 mars, 2019

Inlägget postades i

Allmänt