Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

MAX IV ska bli klart snabbt och effektivt

Sedan i våras har det stått klart att det finns förseningar i strålrörsprogrammet på MAX IV. Detta framkom i en rapport som MAX IV skickade till Vetenskapsrådet i maj. Uppgifterna skapade oro och många frågor bland annat hos oss och på Vetenskapsrådet som är MAX IV:s huvudfinansiär.

MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. Sedan invigningen 2016 har acceleratorprojektet avslutats framgångsrikt och briljant ljus produceras i maskinen. Strålrören i strålrörsprogrammet har kommit olika långt vad gäller planering och byggande och har olika tidsplaner för när de ska tas i drift. Totalt är 16 strålrör finansierade till dags datum, tre strålrör är driftsatta och ytterligare två är i slutfasen då experter gör slutkalibrering av ljuset innan användare tar dem i bruk.

Förseningar av olika anledningar är inget ovanligt i stora avancerade projekt. I MAX IV:s fall arbetar man inte sällan innovativt med teknologier och idéer som inte provats tidigare. Men det är viktigt att förseningar som uppstår inte kommer som en överraskning till finansiärer och andra intressenter.

Varför kommunikationen brustit är inte intressant i dagsläget, det räcker med att konstatera. Huvudsaken är nu att det sätts in åtgärder för att strålrörsprogrammet ska kunna färdigställas snabbt och effektivt och att kommunikationen blir bättre mellan MAX IV och finansiärerna.

En av åtgärderna som redan satts in är en genomlysning som Vetenskapsrådet lät göra på plats i somras, ”Review of MAX IV’s Project Management”. Genomlysningen hade två syften: att förstå upprinnelsen till de rapporterade förseningarna i strålrörsprogrammet och hur de bäst ska åtgärdas. Det andra var att ge MAX IV råd kring hur de ska kunna omstrukturera sin projektorganisation så att befintliga resurser används bättre.

Rapporten kom nyligen. Den visar på allvarliga brister i projektstyrningen vid MAX IV men presenterar åtta åtgärdspunkter. MAX IV:s styrelse har nu fått i uppdrag av mig att återkomma med en åtgärdsplan baserad på de åtgärder VR:s expertpanel rekommenderat. Detta arbete är högst prioriterat nu. MAX IV:s styrelse ska återkomma efter sitt möte i början av september.

Vi har också fått en rapport från MAX IV:s två rådgivande organ i forskningsfrågor: Scientific Advisory Committee, SAC, och Machine Advisory Committee, MAC. I juni fick de i uppdrag av mig titta på hur långt arbetet har kommit vid MAX IV och i sin rapport ger de en bra bild av de framsteg som hittills gjorts men lyfter även problem och råd i likhet med dem som uppges i VR:s rapport.

Vissa problem gällande process och ledning har vi sett sedan tidigare och där arbetar MAX IV sedan en tid tillbaka med internt konsultstöd för att stärka laboratoriets interna arbete.

Sammantaget ser jag nu att det finns en samsyn kring problemen som ligger bakom förseningarna och som blivit tydliga i och med rapporten från VR, och som även nämns i SAC- och MAC-rapporten. Det finns också en samsyn i att det krävs kraftfulla åtgärder för att strålrörsprogrammet ska färdigställas framgångsrikt, snabbt och effektivt.

Torbjörn

29 augusti, 2018

Inlägget postades i

Allmänt