Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Mänskliga rättigheter – ett ämne som kräver tvärvetenskap

Idag lanseras ett nytt samarbete mellan Raoul Wallenberginstitutet och Lunds universitet inom mänskliga rättigheter. Om vi blickar ut i världen (och i Sverige med för den delen) ser vi att det finns stora behov av att forska och sprida kunskap kring ämnet – mänskliga rättigheter är långt ifrån en självklarhet för många människor. Det nya navet som utgör samarbetet gör det också tydligt att mänskliga rättigheter spänner över ett stort antal ämnen – från medicin till filosofi. Jag har sagt det förut men det är värt att upprepa: det är universitetets ämnesbredd och tvärdisciplin som gör att vi har möjlighet att ta oss an de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Genom att virtuellt samla forskare med närliggande intressen men med olika ämnesbakgrund kan man skapa nya infallsvinklar på ämnesövergripande forskningsfrågor.

Torbjörn

08 december, 2016

Inlägget postades i

Allmänt