Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

LU Holdings muskler bådar gott för nya satsningar

Det går fantastiskt bra för vår innovationsverksamhet just nu. I LU Holding, paraplyet som äger de bolag som mynnat ut från forskning vid Lunds universitet, har det i år bildats 12 nya bolag (i fjol sex). Idéflödet till universitetets kommersialiseringsprocess är större än någonsin – nära 350 idéer har kommit in bara i år.

LU Holding kommer vid årets slut att ha mångdubblat sitt resultat och visa en vinst på tiotalet miljoner kronor. Det beror på flera faktorer; två bolag har köpts upp av industrin, tre bolag har gått till börsen och ett är på väg dit.

Efter många års arbete har nu universitetets holdingbolag fått de muskler som behövs för långsiktighet och investeringskapitalet kommer att räcka till många framtida satsningar. Det är en mycket glädjande utveckling som ger ringar på vattnet i form av fler bolag som har möjlighet att se dagens ljus vilket i sig leder till ökad tillväxt i samhället. Universitetet generar såväl nya arbetstillfällen som ökad omsättning och skatteintäkter.

Vad beror bolagsframgångarna på? Flera saker har påverkat utvecklingen, både interna och externa.

Dels verkar vi gå mot en kulturförändring inom universitetet. Viss forskning, men inte all, kommer som bäst till nytta genom att kommersialiseras och detta synsätt börjar få större spridning och acceptans. Allt fler forskare och studenter vill se sina idéer omsättas som produkter och tjänster och söker hjälp på vägen. Vi har också fått ett bra stöd på plats som fokuserar på forskarnas behov och kunskaper i kommersialiseringsprocessen.

Det beror också på yttre faktorer t.ex att marknaden visar stort intresse för forskningsbaserade bolag och har kapital att köpa dem eller investera i dem. Det är lättare idag för projekt att få riskkapital.

Jag säger ofta att det är farligt om vi går mot en utveckling där utbildning och forskning ska bedrivas med utgångspunkt i att den ska göra nytta i samhället. Forskning och utbildning måste få vara fri och kunskapssökande – inte beställd. Det är dock inte detsamma som att den forskning och kunskap som genereras här ska stanna innanför universitetets väggar. Att kommersialisera forskning är ett av sätten att nå ut i samhället och göra skillnad. Och det är givetvis extra roligt att se att omvärlden är intresserade av att investera i och tror på den forskning som vi bedriver.

Torbjörn

23 november, 2017

Inlägget postades i

Allmänt