Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ledarskapet viktigt för LU:s utveckling

”Ledarskapet i högskolan kan förbättras” var en rubrik på Svensk Näringslivs hemsida i höstas där de rapporterade att förre rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, har fått regeringens uppdrag att utreda ledarskapet inom akademin. I den bakomliggande propositionen påpekas att utredningen ska genomlysa ”hur ledarskapet med särskilt fokus på rektorsnivå är organiserat vid lärosätena och ge vägledande principer vid tillsättningar av ledande befattningar”. Jag har flera gånger själv hört Kåre prata om utredningen och den kommer med säkerhet att rapportera om en hel del intressanta, och kanske kontroversiella, slutsatser och rekommendationer. Utredningen skall vara klar i oktober 2015.

Ikväll kommer jag att medverka under ett samtal med flera av dem som gått något av universitetets ledarskapsprogram i den s.k ledartrappan. Sedan ett par år tillbaka erbjuds chefer på olika nivåer inom LU att utvecklas inom strategiskt och personligt ledarskap och genom åren har det blivit ett hundratal som deltagit i någon av kurserna.  Runt femtio av dem kommer i kväll och det ska bli väldigt intressant att höra allas erfarenheter av och synpunkter på hur det är att vara chef vid Lunds universitet.

Ledarskap och medarbetarskap ser jag som en viktig strategi för att utveckla organisationen. Jag deltar i en nybildad styrgrupp för ledarskap här vid LU med bred representation från fakulteterna och jag hoppas att vi tillsammans kan lyfta ledarskapsfrågorna vid universitetet. I en så här stor organisation behöver vi genomsyras av en modern ledarfilosofi.

Något som jag själv funderat mycket på är ledningsgrupper, hur man kan skapa sådana kring sig och hur de ska fungera på bästa sätt. Jag tror att ledningsgrupper på de olika nivåerna, från universitetsledning till institutionsledning är en viktig förutsättning för att hålla ihop vår organisation och för att kombinera de positiva sidorna med en linjeorganisation med fördelarna i det kollegiala ledarskapet.

Detta kommer vi säkert att kunna samtala mer om ikväll och framöver.

Torbjörn

31 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt