Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Lärosäten Syd – vi kan dra nytta av varandras styrkor

Igår träffades vi medlemmar i lärosäten Syd efter ett något längre uppehåll än normalt. I denna konstellation ingår vi, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och SLU/Alnarp samt den senaste medlemmen: Högskolan i Halmstad.

Nätverket har bildats av flera skäl, bland annat för att vi vill samarbeta kring mobilitet – allt fler studenter byter lärosäten och studier eller kombinerar studier mellan lärosäten.
Vi lärosäten är också allihop regionala och lokala aktörer med ett stort ansvar inom ett antal viktiga områden såsom tillväxt, industri, kultur och arbetsmarknad.

Själv är jag övertygad om att vi i nätverket kan dra nytta av varandras styrkor. Malmö högskola, som ska få universitetsstatus 2018, har med sitt strategiska läge ett upptagningsområde för unga som vi traditionellt inte har så lätt för att fånga upp här hos oss i Lund och det tror jag att vi skulle kunna dra nytta av. Ett universitet i Malmö ger också större tyngd för högskolesektorn i Skåne-Blekinge.

Vi pratade också om att stärka samarbetet mellan lärosätena för att få större genomslag i de strukturfonder som EU bidrar till för att stärka vår region.

Torbjörn

15 september, 2016

Inlägget postades i

Allmänt