Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Lärarförslagsnämnderna inspirerar i sitt tänk kring jämställdhet

Just nu träffar jag ledningarna för alla fakulteters lärarförslagsnämnder för att diskutera hur man kan arbeta med rekrytering, framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv. Anna Maria Drake (ordförande i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling) samt personalkonsult Lena Lindell deltar i samtalen som är en del i jämställdhetsprojektet. Vår styrelse satte som mål förra året att minst 40 procent ska vara kvinnor av de professorer som anställs fram till 2020.

För mig har det varit väldigt inspirerande att höra hur långt man har kommit i sitt tänk på fakulteterna och hur aktivt man arbetar med frågan kring jämställdhet. Det finns en stor medvetenhet om hur t.ex. manliga strukturer kan gynna män och flera tankar kring hur man kan öka antalet sökande av underrepresenterat kön.

Fakulteterna arbetar med olika modeller när de ska anställa lärare. En del ber sakkunniga att rangordna de högst meriterade sökande och andra ber de sakkunniga identifiera en tätgrupp utan inbördes rangordning. Det finns fördelar med båda systemen. En tätgrupp ger naturligtvis lärarförslagsnämnderna större handlingsutrymme. Alla i tätgruppen blir intervjuade och lärarförslagsnämnden får då möjlighet att lyfta fram de kvaliteter som framkommer vid intervjuerna och som kan vara extra bra egenskaper för en tjänst.

Vi ser också att andelen kvinnor är högre bland dem som befordras till professorer än bland dem som rekryteras. Orsakerna till detta kan diskuteras.

Jämställdhetsarbetet är en av universitetsledningens högprioriterade frågor och i maj ska vi lämna en plan till regeringen över hur arbetet med jämställdhetsintegreringen ska läggas upp. Jag ser en stor vilja och mycket kunskap kring frågan på fakulteterna och det känns riktigt roligt att det är så bra fart på arbetet!

Torbjörn

18 januari, 2017

Inlägget postades i

Allmänt