Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Kungshuset och Universitetshuset utreds vidare

Ibland händer något som ger behov att omvärdera lagda planer. Och ibland berör det planer som hunnit långt och där många goda krafter har arbetat hårt för ett utmärkt syfte.

Många av er känner till arbetet att omvandla Kungshuset till ett besökscentrum för Lunds universitet med reception, museum, universitetsshop och studieplatser. Tanken har varit att öppna det nya besökshuset 2019 och projekteringen inför ombyggnaden skulle precis sätta igång.

Samtidigt som detta arbete har pågått har Universitetshuset fått allt större problem med inomhusmiljön i form av fukt och det pågår just nu en utredning av problemen som Statens fastighet ansvarar för. Många medarbetare upplever obehag av luften. Universitetshuset behöver sannolikt evakueras för ombyggnad. I huset ryms universitetsledningen och dess kansli, planeringsavdelningen och utvecklingsavdelningen, USV-kansliet, Donatorrelationer och delar av Sektionen Kommunikation. Sammanlagt har ett 60-tal personer sin arbetsplats här.

När problemen upptäcktes började vi se på alternativa lokaler som även kan fungera på lång sikt och det tomma Kungshuset var ett av alternativen. LU Byggnad fick i uppdrag att undersöka alternativen och satte igång att räkna på arbetsplatser och skissa in dem i olika hus. Man upptäckte då en oväntad sak som ingen tänkt på innan det blev aktuellt att eventuellt behöva tömma Universitetshuset: Kungshusprojektets verksamhet skulle kanske också kunna fungera bra i Universitetshuset. Samtidigt skulle det gå att rita in ändamålsenliga arbetsplatser i Kungshuset. Vi vill nu undersöka detta närmare och har därför bestämt att tillfälligt skjuta upp projekteringen av Kungshusets ombyggnad i väntan på konsekvensanalyser och mer information.

Universitetshuset är redan idag en magnet för externa besökare. Allmänheten söker sig till huset och letar efter information om Lunds universitet och vill titta sig omkring. Universitetshuset är det vi lyfter fram i broschyrer, filmer och presentationsmaterial. Här bedrivs också betydande konferens- och representationsverksamhet samt konserter i Aulan och Pelarsalen.

Kan det gå att utveckla detta nav för officiell verksamhet ytterligare genom att tillföra Kungshusprojektets idéer kring besökscentrum med reception för besökare, shop, studieplatser, museum och utställningsytor?
Kanske har Universitetshuset förutsättningar att bli ett fantastiskt nav för utåtriktad verksamhet?

Det är dock mindre lämpat som arbetsplats åt så många personer som sitter här idag. Det är trångt och i kontorslandskapen finns inga möjligheter till samtalsrum och det saknas utrymme i huset att skapa detta. Medarbetarna samsas ofta om utrymmet med konferens- och konsertbesökare.

I LU Byggnads skisser går det att flytta många arbetsplatser till Kungshuset. Det rymmer universitetsledningen och flera administrativa funktioner som kan sitta samlade. Kontorslandskapen skulle bli mer ändamålsenliga och rymma möjligheter till samtalsrum. Universitetsledningen skulle också finnas kvar vid Universitetsplatsen, vilket kan ha såväl symboliskt som praktiskt värde.

En flytt till Kungshuset skulle även kunna skapa mer utrymme för dem som stannar kvar i Universitetshuset vilket ger bättre arbetsmiljö. Det skulle t.ex gå att inrätta samtalsrum och lokaler skilda från besöksverksamheten.

Det kommer ta lite tid att undersöka hur husen kring Universitetsplatsen sammantaget ska användas mest ändamålsenligt och vi har inte någon exakt tidsplan för detta i dagsläget. Oavsett var vi landar anser jag att vi måste använda befintliga hus och resurser på bästa sätt. Möjligheterna som uppstått ur det som från början var ett arbetsmiljöproblem är för bra för att inte utredas vidare. Dock vill jag poängtera att den enda lösning som kan bli aktuell måste vara ekonomiskt försvarbar. Och viktigast av allt: Inga permanenta arbetsplatser kommer att tillåtas om det visar sig att Universitetshuset inte kan saneras och de nuvarande problemen är borta.

Torbjörn

24 november, 2017

Inlägget postades i

Allmänt