Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Kina – en nyckelspelare på den globala arenan

Idag har jag tagit emot Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, tillsammans med flera personer från den kinesiska ambassaden med intresse för utbildningsfrågor. Ambassadören kom till Lund i samband med en fotoutställning som gjorts av kinesiska studenter.

Med tanke på de många utbyten vi har och Kinas stora framsteg inom forskning och innovation är Gui Congyou, som Kinas högste representant i Sverige, en mycket intressant gäst. Vi diskuterade under vår lunch bland annat varför relativt få svenska studenter läser kinesiska och hur man skulle kunna få fler att göra det. Vi pratade också om hur kinesiska studenter upplever sin studietid i Lund – enligt ambassadören har Lund gott renommé i Kina och Lunds universitet tar emot 10 procent av alla kinesiska studenter som kommer till Sverige för att studera.

Kina som kunskapsskapare har vuxit stort de senaste decennierna. Från att ha varit en marginell aktör inom forskning, utbildning och innovationer är landet idag en nyckelspelare på den globala arenan. I sin egenskap av expert på Kinas forsknings- och innovationspolitik, lämnade prorektor Sylvia Schwaag Serger i fjol en rapport på uppdrag av Regeringskansliet, ”Sverige och Kina – stärkt samverkan för en hållbar framtid” som väl beskriver utvecklingen i Kina inom forskning, utbildning och innovationer. Rapporten, skulle jag vilja påstå, har bidragit till att svenska lärosäten på senare tid har fått upp ögonen för Kina och ser vilka möjligheter och utmaningar det bär med sig att samarbeta med landet. På Lunds universitet har vi också initierat ett arbete som ska leda till att kunskapen om Kina stärks inom akademin, både här på Lunds universitet men även på ett nationellt plan.

Internationellt och även vid Lunds universitet återspeglas Kinas framsteg inom forskning. Sampubliceringarna har ökat kraftigt på tio år. År 2008 gjordes 55 sampubliceringar mellan Lunds universitet och kinesiska universitet 2017 var de 225 och totalt hade vi under dessa tio år 1380 sampubliceringar. Vi tar årligen emot ett par hundra kinesiska studenter. Det råder dock en relativt stor obalans i våra samarbeten. Lunds universitet har fler seniora forskare i Kina än vice versa och vi har inte tillnärmelsevis lika många studenter som åker från Lunds universitet för att studera i Kina som tvärtom. I det senare fallet beror det delvis på att möjligheterna att hitta kurser på engelska i Kina är begränsade. Sverige behöver mer kunskap om Kina och studentutbyten är ett utmärkt sätt att förstå ett annat land eller en annan kultur.

I takt med att Kinas inflytande, inte bara inom forskning och utbildning, utan även ekonomiskt och militärt har ökat i världen har också världens blickar alltmer riktats mot landet. Kritiken mot Kina gäller bristande mänskliga rättigheter och ökad oro gällande kinesiskt spionage och Kina som säkerhetshot. Man behöver också ha i åtanke att Kina är en enpartistat utan fria val och som inte tillåter politisk opposition.

Ambassadör Gui har också fått kritik under sin tid i Sverige. Sedan han tillträdde 2017 har många uppfattat Kinas ambassad som mer offensiv i sitt tonläge. Såväl medier som rättsväsende har kritiserats av Gui med ett tonläge som är ovanligt för en ambassadör. Den kinesiske ambassaden har reagerat och agerat när Kina fått kritik för bristande mänskliga rättigheter och när frågan om den svenske, och i Kina fängslade, förläggaren Gui Minhai kommit upp.

Sveriges, och Lunds universitets, relationer med Kina är komplexa och att sammanfatta dem i ett blogginlägg låter sig inte göras. Jag kan i alla fall konstatera, som så många andra redan har gjort, att kunskapen behöver öka för att vi ska hantera våra samarbeten på ett genomtänkt sätt. Det finns många personer i Sverige och även här på Lunds universitet som är högst kunniga på Kina. Börje Ljunggren, tidigare ambassadör och även tidigare medlem i Universitetsstyrelsen är en av dem. Han har skrivit flera böcker om Kina och delade alldeles nyligen med sig av sin kunskap under ett seminariesamtal på Folk och försvar. Se samtalet här:
Torbjörn

04 november, 2019

Inlägget postades i

Allmänt