Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

KAW ger fin skjuts åt jämställdheten på lärosätena

En av våra stora finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, har annonserat ett nytt beslut som jag tycker är alldeles lysande. Eftersom det råder dålig könsbalans i KAW:s projektanslag – forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott – tar de nu ett nytt grepp för att korrigera obalansen. I snitt leds endast 25 procent av projektanslagen av kvinnor och universiteten nominerar färre än så till dem.

Från och med nästa år kommer KAW att ändra sina kriterier för att uppnå sitt mål att minst 30 procent av projektanslagen ska ledas av kvinnor. (Balansen är betydligt bättre i såväl Wallenberg Academy Fellows som i Wallenberg Scholars). Av de 20 projektanslag som de räknar med att finansiera 2020 ska alltså minst sex ledas av kvinnor.

Jag hör redan upprörda röster som ropar – akademin ska vara meritokratiskt och inte könskvoterat och ge kvinnor företräde på mäns bekostnad. Men KAW kommer inte att kvotera in kvinnor. De kommer helt enkelt att finansiera färre projektanslag om det krävs för att säkerställa det 30 procentiga målet.

Nu väntar KAW sig, med rätta, att vi lärosäten ska bli bättre på att nominera fler starka forskargrupper där huvudsökanden är kvinna. Jag hoppas att vi alla kan leva upp till dessa förväntningar, allt annat vore ett misslyckande för vårt jämställdhetsarbete inom akademin.

KAW:s måltal ska successivt öka under 2021 och 2022 och 2023 ska minst 40 procent av ansökningarna som beviljas projektanslag ha kvinnliga sökande.
Att forskningsråden och finansiärer är delaktiga och drivande för att öka jämställdheten inom akademin (främst gäller detta höga positioner inom akademin såsom professorer och som ledare för forskargrupper som får stora anslag) är utmärkt.

Jag vill även rekommendera min kollega Kerstin Thams debattinlägg i Sydsvenskan i samband med att ett 80-tal rektorer och vicerektorer från olika universitet i Europa nyligen samlades på Malmö universitet för att diskutera jämställdhet. Nu är alla i just det nätverket, EWORA, kvinnor, men detta är ingen specifik kvinnofråga, det är en fråga för hela akademin och samhället, män som kvinnor.

Torbjörn

29 maj, 2019

Inlägget postades i

Allmänt