Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Juristerna inspirerar med sina idéer kring rekrytering och undervisning

Nu under våren har vi budget- och kvalitetsdialoger med fakulteterna. Jag har dessvärre inte alltid tid att sitta med vid kvalitetsdialogerna men är mycket glad över att jag hann det i veckan då ledningen träffade Juridiska fakulteten. Så inspirerande det var att lyssna på dem och så många idéer och arbetsmetoder de har som är värda att sprida vidare i organisationen!

Såväl arbetet med rekrytering som undervisning är genomtänkt och noggrant planerad i alla led. Deras rekryteringar är strategiska och de tar hand om sina doktorander från första dag genom mentorskap. Fakulteten är även mycket noggranna med att snabbt fånga upp studenterna och erbjuda stöd, t.ex genom Juristverkstad där äldre studenter hjälper till med studieteknik och information om kurslitteratur, både i mer traditionell form och genom filmer.

De använder sig bl.a av Flipped classroom som metod, något som de har mycket goda erfarenheter av eftersom det gör att studenterna kan plugga på i den takt de vill genom att titta på förinspelade undervisningar och därefter kan lärarna ägna sin tid till att fånga upp studenterna vid mer fördjupande möten. Det är något som även görs på flera fakulteter och jag tror att det är vägen framåt i tider då lärarledd undervisningstid är en bristvara. Genom Flipped classroom kan vi använda våra resurser mer effektivt och metodiskt.

Juristerna har också arbetat länge och målmedvetet med att bredda sin rekrytering och få in fler studenter från studieovana miljöer. Deras arbetssätt får gärna vara en ledstjärna för andra, inte minst tror jag att vi skulle kunna använda juristernas metoder vid lärarutbildningen som har haft många avhopp av studenter som inte klarat av sina studier.

Torbjörn

13 april, 2016

Inlägget postades i

Allmänt