Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Jubileumskampanjen med donatorer har utvecklat många verksamheter

Vi ser nu slutet av vårt 350-årsjubileum och Donationskampanjen har varit en del av jubileet. Kampanjen summerar nu sina tre år och det finansiella målet att få in 3 miljarder kronor i externa donationer har uppnåtts. Det är dock inte själva siffran som är viktigast i sammanhanget. Kampanjens styrka har varit att alla de insatser som görs löpande av forskare och fakulteter för att söka medel har gjorts synliga. På samma sätt har kampanjen visat de fina insatser som görs av icke vinstdrivande organisationer, företag och privatpersoner i syfte att utveckla verksamheten. Under arbetets gång har vi fått fram många nya samarbeten och kontaktytor mellan projekt som behöver pengar och donatorer som har intresse och engagemang för universitetets verksamhet.

Lunds universitet får stora statliga anslag men de täcker långt ifrån all forskning och utbildning. Den allra största andelen forskningsmedel som kommer till universitetet är externa och söks av forskare i konkurrens. Av de cirka åtta miljarder som Lunds universitet omsatte 2016 gick drygt fem miljarder till forskning. Av dessa fem miljarder kom drygt två miljarder från statsanslag och tre miljarder via extern finansiering.
Det är stora summor och ändå finns det behov av att hitta finansiering till specifika projekt. Här spelar donationer en ovärderlig roll. Med hjälp av donationer har universitetet kunnat stärka många områden: forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader. Under kampanjen har vi fått stöd till Skissernas museum, Botaniska trädgården, Ravensbrückarkivet och Lunds universitets stipendiestiftelse, vars avkastning kommer att kunna hjälpa talangfulla studenter för lång tid framöver, för att ta några exempel.

Extern finansiering är viktig och donationer och filantropi kommer säkerligen att spela en allt viktigare roll för universitet i Sverige – internationellt har det varit praxis sedan länge. Vid Lunds universitet har vi nu byggt upp en professionell och hållbar organisation kring filantropi med många kontaktytor och samarbeten.

Stort tack alla som bidragit med insatser för att stärka och utveckla Lunds universitets verksamhet!

Torbjörn

29 januari, 2018

Inlägget postades i

Allmänt