Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Jubilaren KAW gör betydande insatser för universiteten

I år firar Lunds universitet som bekant 350 år och en av våra viktigaste finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,  jubilerar också och firar 100 år under 2017. För Lunds universitets del är det mycket ärofyllt att deras första, av totalt sex, vetenskapliga jubileumssymposier idag hålls i Lund.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW,  är en av Europas största privata forskningsfinansiärer. Under åren har de anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 2,9 miljarder kronor gått till Lunds universitet och vi har varit den största mottagaren av projektmedel från KAW under 2011-2016.

Inte minst har KAW satsat på strålrör till MAX IV för 460 miljoner kronor och på forskningscentrumet Wallenberg Centre for Molecular Medicine.  Men KAW har också gett betydande anslag till enskilda forskare och forskningsprojekt. De senaste åren har programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows byggts upp och fått stor betydelse.

Dagens symposium har titeln: Big questions in Astrophysics – the next decades.
Ett jubileum ger anledning att titta tillbaka på åren som har gått. Men astrofysik, studier av universum, som är temat på symposiet, är något som kan ge oss viktiga ledtrådar till framtidens vetenskap.

Och kanske är det just drivkraften att titta framåt i tiden och lösa nya problem och gåtor, samt viljan att skapa en bättre framtid, som utmärker både forskare och landets forskningsfinansiärer.

Torbjörn

04 april, 2017

Inlägget postades i

Allmänt