Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Internationella kvinnodagen – passar på att påminna om vårt jämställdhetsmål

Idag är det internationella kvinnodagen och vid Lunds universitet uppmärksammas det bland annat med seminariet ”Kvinnor – styrkor, möjligheter och-hot”.

Jag passar på att påminna om det mål som vi har satt att 40 procent av nyanställda professorer ska vara kvinnor år 2020 (mot 27 procent 2015). En del tolkar det som att vi ska kvotera in kvinnor, men det handlar inte om det utan det handlar om att se vilka hinder som ligger för kvinnor att göra en karriär i akademin och undanröja dem. Det handlar om att se om det finns strukturer inom akademin som gagnar män, exempelvis att män företrädesvis ser kompetens i sina manliga nätverk och i sina likar och att detta i sig ger en uppåtgående spiral för män som redan är i majoritet.

Man kan inte bara se på den formella strukturen på en arbetsplats, att räkna andelen kvinnor och män på ledande positioner och i beslutande organ, och tro att det är ett mått på jämställdhet. Man måste också se hur de informella strukturerna ser ut och var de viktiga besluten fattas och av vem samt vilka uppgifter kvinnor och män ges i de olika organen. Ges kvinnor färre prestigeuppdrag än män under karriären på grund av informella, manliga strukturer?

Arbetet att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor kan inte starta när man står inför professorsbefordran utan det ska starta långt tidigare i karriären. Vi behöver därför också se över om karriärvägarna behöver anpassas för att passa både män och kvinnor. När kvinnor och män har samma villkor under sin karriär och samma möjligheter att förverkliga sina yrkesplaner då är jag nöjd!

Torbjörn

08 mars, 2017

Inlägget postades i

Allmänt