Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Internationalisering både hemma och borta

Internationalisering är ett av universitetets prioriterade områden inför framtiden. Inte minst gäller det i utbildningen. Vi vill att studenter kan vistas på ett internationellt campus här hemma och att de kan åka utomlands och studera i en annan kultur, lära sig nya språk och få nya perspektiv på problem eller kunskap.

I internationaliseringsutredningens delbetänkande som just nu ligger på lärosätenas skrivbord ställer sig utredaren frågan Varför internationalisering?

¨Internationalisering och internationellt samarbete är inte ett självändamål utan är primärt metoder och verktyg för universitet och högskolor att nå ökad kvalitet och relevans i sin verksamhet, för att stärka det svenska samhällslivet i övrigt och bidra till hållbar utveckling nationellt och globalt.”

Jag tycker det är en bra sammanfattning.

Vi är bra på internationalisering på Lunds universitet, bäst i Sverige på att attrahera internationella studenter. Men det finns mycket kvar att göra om vi vill att internationalisering ska genomsyra utbildningen på hemmaplan och om vi, i en allt hårdare global konkurrens, ska kunna attrahera de bästa studenterna från andra länder framöver. Hur mycket pratas det olika språk i våra lärosalar, korridorer, studiesalar och på kaféer t.ex?

Häromdagen var universitetsledningen på fakultetsbesök på de humanistiska och teologiska fakulteterna, HT. En av de fina verksamheterna som presenterades under besöket var Café Multilingua på SOL-centrum som även passar bra att lyfta i det här blogginlägget. Det är öppet varje onsdag för studenter som är medlemmar i Studentlund och som vill öva sig på ett språk.  Jag tycker det är ett fantastiskt fint initiativ av studentkåren på HT och som lockar besökande studenter från universitetets olika fakulteter. Det fina är att du kan komma dit och öva dig själv och andra på att samtala vardagligt, på olika språk – det är bara att välja bord utifrån språket du vill prata.

Ur ett nationellt perspektiv finns också mycket kvar att göra gällande internationalisering. En sak är se hur vi på bästa sätt ska ta vara på det humankapital som kommit till Sverige som nyanlända och som skulle kunna vara en enorm resurs för vår egen internationalisering på hemmaplan. Vi har projekt på gång här vid LU och jag ska återkomma till dem framöver. Vad gäller nyanlända kan man behöva tänka pragmatiskt samtidigt som det krävs samsyn och samarbete mellan olika myndigheter för att vi inte ska tappa den kapacitet som kommit hit. Parallellt med att hitta samordning mellan myndigheter behöver vi fler initiativ i verksamheten här på Universitetet.

Vi diskuterar just nu inspel till Internationaliseringsutredningen och läs den gärna. Den ger både en bra nulägesanalys och har ett visionärt men handfast anslag – vad behöver vi göra för att kunna vara relevanta i en global värld? Och hur tar vi oss an morgondagens utmaningar i en internationell miljö?

Torbjörn

27 mars, 2018

Inlägget postades i

Allmänt