Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Insyn i halvlek ska göra professorstillsättningar mer jämställda

Idag har jag tagit ett viktigt symboliskt beslut som ska bidra till att vi kan nå de jämställdhetsmål som Universitetsstyrelsen har satt upp och som anger att universitetet ska vara jämställt 2020. Mer konkret har styrelsen angett att minst 40 procent av professorerna som anställs från och med i år och fram till 2020 ska vara kvinnor.

Dagens beslut innebär att rektor får insyn i professorstillsättningarna i halvlek och kan, om det skulle behövas, avbryta rekryteringen.

Den nya rutinen som vi nu infört ska säkerställa att det finns behöriga sökanden av båda könen innan ett ärende går vidare till sakkunniga.

Fakulteterna ska se till att det finns behöriga av båda könen innan ansökningarna överlämnas till sakkunniga för bedömning. Finns inte sökande av båda könen ska rektor underrättas om detta samt få en redogörelse av de sökandes behörighet, könsbalansen inom samtliga lärarkategorier inom den aktuella institutionen, vad fakulteten gjort för att attrahera sökanden av båda könen samt en bedömning av varför detta inte lyckats. Fakulteterna behöver också redogöra för hur de ser på fortsatt handläggning och vad konsekvenserna skulle bli om tillsättningen avbryts.

Jag tror detta är ett utmärkt sätt för oss alla att tänka till kring tillsättningar och jämställdhet. Anstränger vi oss tillräckligt för att hitta sökanden av båda könen eller arbetar vi på slentrianmässigt? Kanske hittar vi oönskade beteenden och mönster när vi tvingas att redogöra för processen och genom att undanröja dessa kan vi nå våra jämställdhetsmål.

Torbjörn

22 september, 2016

Inlägget postades i

Allmänt