Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Inspirerande möte om jämställdhet – ska bli plan 2017

Idag har vi i ledningen haft besök av Nationella sekretariatet för genusforskning. Under det kommande året ska sekretariatet vara en stödresurs i vårt arbete att upprätta en plan för hur vi ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Alla lärosäten i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering och ska ha tagit fram en plan senast den 15 maj 2017. Regeringens jämställdhetspolitiska mål rör sådant som lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Det är frågor som jag känner starkt för – det behövs mångfald på alla nivåer och inom alla områden för att uppnå goda resultat.

Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som vi tänker genomföra under 2017-2019. Planen ska också beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser.

Jag tycker att mötet var inspirerande, trots att frågorna som diskuterades är svårgripbara eftersom det ofta är omedvetna processer som leder fram till ojämlikheter på en arbetsplats. Vi kom fram till att allt inte kan genomlysas på en gång. Vårt styrelsebeslut i juni där processerna lärarrekrytering och breddad rekrytering/breddat deltagande pekades ut rymmer en bra ambitionsnivå och en potential till konkret förändring.

Redan på torsdag kommer Anna Maria Drake (samordnare för projektet och ordförande i ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling) träffa dekanerna i Rektors ledningsråd för att diskutera fortsatt upplägg. Anna Maria och jag kommer också framöver att träffa varje fakultets lärarförslagsnämnd.

Torbjörn

30 augusti, 2016

Inlägget postades i

Allmänt