Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Humaniora och samhällsvetenskap har aldrig varit viktigare än nu

På torsdag är det dags för Debatt i Lund  med ett mycket aktuellt tema och som jag har haft anledning att fundera mycket på den senaste tiden. Det handlar om vår tids utveckling mot populism och framgång för auktoritära och främlingsfientliga partier.
För mig som följer den amerikanska presidentvalskampanjen utifrån är det nära nog omöjligt att förstå hur en man som Donald Trump lyckas få med sig så många sympatisörer att han faktiskt är en av slutkandidaterna i presidentvalet i världens största demokrati. Vad beror det på?

Att forska och utbilda studenter inom humaniora och samhällsvetenskap har aldrig känts viktigare än nu. Dessa ämnen spelar stor roll för att hjälpa oss förstå och förklara vår tid och vår (om)värld, sätta perspektiv på skeenden och analysera strömningar.
Det är också så att vi befinner oss i en tid då de demokratiska systemen står inför oprövade utmaningar. De stora framtida utmaningarna är globala. Problem som global change, energiförsörjning och matproduktion sträcker sig över tidsperioder som vida överstiger enskilda politikers mandatperioder och enskilda individers livslängd. Politikers ambition att bli återvalda leder oss mot politiska agendor med kortsiktiga mål och enkla lösningar. Demokratin har inte prövats och utformats för att hantera denna nya situation.

Det är här som det breda universitetet kommer in. Den framväxande populismen och kortsiktiga politiska agendan gör universiteten viktigare än någonsin. Det handlar om att vi har ett stort och brett ansvar och uppdrag att utbilda studenter. De ska inte bara lära sig ett yrke, få ett arbete och börja jobba i enlighet med arbetsmarknadens behov. De måste också bli bildade, lära sig analysera, tänka kritiskt och självständigt, kunna skilja på fakta och tro.

En demokrati behöver upplysta medborgare och beslutsfattare. En akademi har uppdraget att förse samhället med just detta.

Jag tror det blir en riktigt bra debatt i Lund på torsdag. I panelen sitter ekonomer, journalister, retoriker, författare och psykologer som ska hjälpa oss att förstå och förklara en del av vår komplexa värld.

För den som vill läsa mer om humanioras pris och värde har tankesmedjan Humtank tagit fram en ny rapport ”Humanioras pris och värde: Resurser och utbildningskvalitet”

Vetenskapsrådets tidning Curie uppmärksammade också humanioras roll alldeles nyligen

Torbjörn

05 september, 2016

Inlägget postades i

Allmänt