Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Högskoleprovsfusket – kraftfullt och rättssäkert efterspel

Något av det farligaste – och sorgligaste! – för vår verksamhet är fusk. Det finns inget som underminerar vår verksamhet mer än att samhället börjar tvivla på forskningsrön och studenternas kunskap som universitetet går i god för.

Det omfattande fusket på högskoleprovet som nyligen uppdagats och hamnat i tingsrätten menar jag är en kombination av grymt och cyniskt utnyttjande av personers drömmar om en framtid som, av egen kraft, kanske inte verkar vara inom räckhåll och en förslagenhet utöver det vanliga. Med avancerad teknik och utstuderad metod har hundratals kunnat fuska på högskoleprovet och flera personer har tjänat pengar på den olagliga verksamheten.

Den som fuskar sig in i på en utbildning gör det på bekostnad av någon annan. Platserna på de mest eftertraktade programmen räcker inte till alla som är duktiga och som genom hårt arbete har fått höga resultat på högskoleprovet. Den brist på rättvisepatos som fuskarna visar är kanske det svåraste för mig att förstå.

Lunds universitet har nolltolerans mot all typ av fusk inom utbildning och forskning. Jag tycker det är utmärkt att Universitets- och högskolerådet, UHR, i samarbete med sektorn och rättsväsendet har gjort gemensam sak för att stävja fusket på Högskoleprovet. Det ska inte gå att fuska sig in på högre utbildning.

Rättegången i Norrköpings tingsrätt rörande högskoleprovet har fått stor uppmärksamhet, inte minst på grund av sin stora omfattning.
Högskoleprovet är gemensamt för alla högskolor i Sverige och det UHR som ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Har den som gjort provet fuskat, kan UHR underkänna resultatet. UHR går nu igenom det material som blivit tillgängligt efter rättegången och meddelar löpande beslut till de universitet och högskolor som har antagit studenter på felaktiga grunder.

UHR har meddelat att det i materialet som blivit tillgängligt efter rättegången finns studenter som är antagna vid Lunds universitet. Med anledning av dessa uppgifter har Lunds universitet inlett ett arbete för att hantera individärendena fortsatt. Har man blivit antagen till en utbildning på felaktiga grunder, kan antagningen återkallas.
Vid Lunds universitet är det Antagningsnämnden som beslutar om individärenden vid antagning. Antagningsnämnden kommer nu först att besluta om en process som ska vara rättssäker och korrekt. När denna process är satt kommer nämnden att ta ställning i varje enskilt fall. Nämnden räknar med att de första individuella besluten kan komma i början av mars.
Torbjörn

30 januari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt