Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Historiska museet återinvigt

Igår gick jag förbi Historiska museet och då var det fortfarande en byggarbetsplats utanför. Jag måste erkänna att jag undrade om de skulle hinna klart till återinvigningen idag. Men det har man gjort och efter ett drygt års renovering kan nu de nya portarna öppnas.

Ombyggnaden förstärker museets öppenhet för allmänheten och just att öppna upp universitetets kulturverksamheter och museer är något som är viktigt i universitetets kulturstrategi.

Med den nya entrén kan ingen förbipasserande längre missa att man faktiskt passerar ett museum. Och inte vilket museum som helst, utan en verklig skatt av historia och arkeologiska föremål från södra Sverige – en dörr till det förflutna.

Med donatorers hjälp har entréplanet anpassats till modern besöksverksamhet och både shop, reception, historisk verkstad och samlingsytor har lyfts.

Samtidigt har även funktionen som arkeologiskt forskningsmuseum stärkts genom museets nya klimatstyrning. Ett funktionellt klimat säkrar föremålen inför framtiden, till gagn för både forskning och utbildning. Nya metoder kommer i framtiden sannolikt att kunna säga oss nya saker utifrån dessa föremål.

Historiska museet har det viktiga ansvaret att omhänderta arkeologiska fynd från södra Sveriges jordar. Denna trakt har varit populär hos oss människor genom historien och marken är därför tät av fynd. Kanske inte så många vet att antalet fyndföremål motsvarar det som resten av landet har – sammantaget. Att ha ansvar för detta är Lunds universitet mycket stolt över och jag hoppas att ännu fler passar nu på att se på alla de fynd och skatter som finns på Historiska museet.

Ett stort tack till alla som möjliggjort ombyggnaden!

Torbjörn

30 november, 2018

Inlägget postades i

Allmänt