Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Hållbarhetsforum får utökat uppdrag med studenter och inom utbildning


De senaste åren har vi sett ett allt större engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor från omvärlden, bland anställda och studenter. Universitetsledningen har t.ex. tagit emot klimatupprop och runt om på universitetet har många initiativ tagits för en hållbar framtid.

Ett viktigt nav för att koordinera forskning inom hållbarhet vid LU samt för att föra ut och föra dialog med det omgivande samhället gällande hållbarhetsfrågor har Hållbarhetsforum varit. Det är också i samarbete med Hållbarhetsforum som universitetsledningen tog fram och beslutade om en långsiktig strategi för hållbar utveckling förra hösten.

Sedan en tid tillbaka har vi även sett över Hållbarhetsforum och deras uppdrag för att se om vi kan göra något ytterligare för att stärka det övergripande arbetet kring hållbarhet vid universitetet. Genomlysningen har resulterat i att Hållbarhetsforum får ett utökat uppdrag och vi förstärker resurserna till fyra miljoner kronor om året från två miljoner kronor om året från och med 2021. Hållbarhetsforum blir också permanent. Allt sedan starten 2013 har de fått förnyat uppdrag var tredje år men deras uppdrag blir nu löpande. Hållbarhetsfrågorna är långsiktiga och därför är det också viktigt att vi ger Hållbarhetsforum långsiktiga förutsättningar för planering, organisering och finansiering.

Den största förändringen i Hållbarhetsforums uppdrag är satsningen på ökad hållbarhet i utbildningarna samt ökad studentmedverkan. Detta är ett viktigt steg vi nu tar för att kunna genomföra strategin för hållbar utveckling på ett effektivt sätt.

Vi har också förtydligat Hållbarhetsforums roll som strategiskt ledningsstöd, där forumets styrgrupp blir en viktig länk till fakulteternas arbete med hållbarhetsfrågor.

Det finns så stort kunnande, många idéer och ett fantastiskt engagemang vid universitetet kring hållbarhetsfrågor. Universitetet är redan en framträdande aktör på hållbarhetsområdet och med den ämnesbredd som ryms här kan vi svara mot alla de utmaningar som beskrivs i Agenda 2030. Det är genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund som vi kan göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna, även om vi inte på egen hand kan bygga ett hållbart samhälle. Med ett utökat uppdrag till Hållbarhetsforum kommer vi ytterligare ett steg på vägen!

Torbjörn

 

 

04 november, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade