Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Hållbarhetsarbetet stärks på punkt efter punkt

Under det senaste året har arbetet med hållbarhet tagit riktig fart och vi har nu satt ett antal övergripande planer och strategier som gör att vi nu har alla förutsättningar att få bästa möjliga genomslag för hållbarhetsarbetet på universitetet men även för att bidra till samhällets omställning till en hållbar utveckling.

Nyligen kunde vi presentera ett utökat uppdrag för Hållbarhetsforum och förra hösten klubbade vi igenom en hållbarhetsstrategi. Sedan dess har ett otroligt arbete lagts ner för att ta fram en hållbarhetsplan för 2020 – 2026 som kan kopplas till den övergripande strategin. Jag är djupt imponerad över den plan som nu är framtagen och som vi kunde besluta om i förra veckan. Så många människor har varit engagerade i att ta fram planen, inte minst miljöchef Claes Nilén. Den är omfattande, tydlig och framförallt inspirerande!

Här finns mål för utbildning, forskning och samverkan. Sedan länge har vi identifierat att universitetet kan bidra som mest för hållbarhet just genom utbildning, forskning och samverkan och genom den ämnesbredd som finns på Lunds universitet. Men som arbetsplats- och studieplats för tiotusentals människor kan vi också göra mycket. Planen har därför även mål för universitetets arbetsmiljö, upphandling, divestering, lokaler och byggnader, återvinning, mat och konferenser och kemikaliehantering. Och för våra resor, det som kanske har debatterats och ifrågasatts mest av studenter och personal de senaste åren.

Det finns ett stort engagemang kring hållbarhet och klimatfrågan och kunskapen är stor vid universitetet för frågorna. Planen ger en utmärkt sammanfattning av detta och med dess genomförande kommer Lunds universitet att bidra till en hållbar framtid.
Torbjörn

16 november, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade