Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Hälften kvinnor på höga befattningar inom akademin ska inte vara en utopi

Idag talar jag inför Internationella kvinnodagen på Fysicum där seminariet ”De sista bastionerna  – inga farliga kvinnor här…”
arrangeras. Detta seminarium arrangeras sedan 12 år tillbaka i anslutning till kvinnodagen av bla. forskarna Gunilla Jarlbro, Inger Lövkrona, Charlotte Erlanson-Albertsson, Tomas Brage och Annika Rejmer. Seminariet har alltid varit – och är även i år – fullsatt, vilket visar att behovet av att lyfta jämställdhetsfrågan dessvärre inte verkar trappas av.

Vid seminariet medverkar representanter från många olika områden; media, näringsliv och politik. Inom vår egen sektor har vi en lång väg att gå innan vi kan visa att glastaket har lyfts bort för kvinnor som satsar på en karriär inom akademin.  Även om jag nästa vecka kan glädjas åt att installera flera kvinnliga professorer, kvinnorna utgör vid det tillfället 30 procent av dem som installeras, så utgör kvinnorna bara 23 procent av det totala antalet professorer vid Lunds universitet. Mellan 2013 och 2014 gick dessutom andelen kvinnor bland professorerna tillbaka.

Mitt korta anförande har titeln ”Arbetsmiljö och jämställdhet”.  Jag är övertygad om att genom att jobba för en bättre arbetsmiljö så jobbar vi också för ett förbättrat jämställdhetsarbete.
För mig är jämställdhet viktigt eftersom det rör möjligheterna att forma våra liv, oavsett om jag är man eller kvinna. Utmaningen är att kvinnor, trots denna självklarhet, av strukturella skäl inte har samma möjligheter som män. Det ska exempelvis gå att kombinera föräldraskap och yrkesliv under sin karriär, det kan handla om större saker som att villkoren från doktorsexamen till en tillsvidare anställning måste bli bättre men också små saker i den dagliga arbetsmiljön, som att inte lägga möten tidigt eller sent på dagarna då småbarnsföräldrar lämnar och hämtar på dagis.

I fjol gav Universitetsstyrelsen rektor i uppdrag att ta fram en tydlig åtgärdsplan för att öka andelen kvinnliga professorer och därmed också skynda på arbetet med att skapa ett mer jämställt universitet. Svaren hur detta ska ske är inte alldeles tydliga idag och är något som vi kommer att arbeta vidare med.

Regeringen har nu i dagarna också gått ut med att de ska tillsätta en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan, .
Det är ett lovvärt initiativ men vi måste samtidigt arbeta lokalt, och inte bara inför och under Internationella kvinnodagen, för att jämställdheten vid Lunds universitet inte ska behöva vara en utopi.

Torbjörn

06 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt