Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Gradvis etablering kring de stora forskningsanläggningarna

Etableringen kring de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är en av våra viktiga framtidsfrågor och en arbetsgrupp har under en tid utrett olika möjligheter för delar av universitetet att etablera verksamhet vid Science Village Scandinavia. Här finns en enorm potential för forskning och samverkan och vi ska självklart vara med att utveckla denna framtida miljö. Ett sådant här tillfälle kommer inte tillbaka.

I januari lämnade den arbetsgrupp som har tittat på olika möjligheter att etablera verksamheter på SVS sin rapport till ledningen och den har diskuterats i såväl rektors ledningsråd som i styrelsen. Rapporten visar på utvecklingspotentialen men har också tagit med effekterna för forskning, utbildning och samverkan. Fem scenarier presenterades i rapporten där den minsta etableringen rymmer cirka 75 personer och den mest omfattande cirka 1000 personer. För och nackdelar med olika alternativ presenterades.

Sedan ett par veckor tillbaka har Naturvetenskapliga fakultetens dekan Sven Lidin fått i uppdrag att leda det fortsatta arbetet med etableringsplanerna och under styrelsemötet i förra veckan redogjorde han för det uppdrag han och den nya beredningsgruppen har fått.

Lunds universitets etablering vid SVS är komplex och det finns många olika åsikter inom universitetet hur en sådan etablering ska göras. Det finns också en oro för att en sådan etablering kan urholka annan verksamhet och skapa ett tomrum i det sammanhållna campus som idag drar genom hela Sölvegatan.

Efter styrelsemötet har vi nu kommit fram till en lägstanivå för etableringen och det är utifrån denna nivå som den nya beredningsgruppen nu arbetar vidare. Det rör sig alltså om motsvarande scenario 2 i rapporten och där har LU inom ett antal år etablerat forskning som är relaterad till MAX IV och ESS på SVS och det berör minst 575 personer. Visar det sig att detta faller väl ut kan etableringen utökas stegvis till scenario 3 där även grundutbildningen som är relaterad till forskningsanläggningarna etablerat sig och till scenario 4 då Lunds universitet har genomfört en storskalig etablering på SVS inom 30 år.

Det är ännu mycket kvar att fundera på, jag är säker på att vi kommer att hitta en rimlig nivå för etableringen som tar vara på potentialen i våra forsknings- och utbildningsmiljöer. Det är en mycket spännande utveckling vi ser av Brunnshög de kommande decennierna. Nu behövs fördjupade analyser och inte minst kostnadskalkyler i det fortsatta arbetet. Att vi inte låser oss vid ett scenario ger oss också ett handlingsutrymme som är viktigt i framtida diskussioner. Vi ska hitta en nivå med hållbar ekonomi men som också är visionär och ger goda utvecklingsmöjligheter för övrig verksamhet.
Torbjörn

03 maj, 2018

Inlägget postades i

Allmänt