Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Goda exemplen ska spridas

Stort tack till deltagarna i Erfaren ledare som under Rektors ledningsråd – Live! presenterade sina förslag, utifrån sina egna erfarenheter av ledarskap vid universitetet, hur man bör implementera den strategiska planen. Flera intressanta exempel presenterades på workshops och seminarier för att fånga upp diskussioner om hur man kan skruva verksamheten så att den rör sig strategiskt framåt.

En viktig punkt som de tog upp är att använda de redskap som redan finns, t.ex för styrning såsom verksamhetsplaner och resursfördelning. Man kan också tänka sig att föra in diskussionen om prioriteringar utifrån den strategiska planen i prefektkontrakten.

Att kunna följa upp hur och om universitetet rör sig och mäta förändring är givetvis också en viktig fråga. Även här föreslog deltagarna att de befintliga administrativa systemen används (än mer) för att analysera utveckling inom personal, kompetensutveckling, karriärutveckling, ekonomi, studentrörlighet.

Jag kommer också att ta med mig en annan, mycket viktig sak: att vi ska bli bättre på att uppmärksamma goda exempel och sprida dem vidare till varandra. Vid LU finns så många goda idéer, lyckade resultat, framgångar och erfarenheter som behöver lyftas upp och spridas i organisationen.
Torbjörn

03 mars, 2017

Inlägget postades i

Allmänt