Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Full pott för innovation och samverkan

I förra veckan fick vi besked om att vi får högsta pott (3 av 3) för vårt strategiska arbete med innovation och samverkan. Det är en bred och namnkunnig utvärderingsgrupp på Vinnova som har tittat på vår ansökan i utlysningen Pilot 1. De ger oss högst anslag, 3,8 miljoner kronor, av alla sökande universitet och det är väldigt stärkande för vårt fortsatta arbete med att utveckla innovation och samverkan.

Enkelt uttryckt är Pilot 1 ett sätt för Vinnova att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem. Anslaget är framåtsträvande och tar inte fasta på vad som gjorts bakåt i tiden utan på hur vi vill bygga vårt arbete framöver. Medel till universitet och högskolor har fördelats efter prestation och kvalitet i vår samverkan med andra delar av samhället.

Det finns flera skäl till att vi fått mest anslag och det är ju givetvis också en helhetsbedömning av hela vårt arbete som ligger bakom. Att vi har ett samverkansråd och en vicerektor för samverkan har vägt tungt, likaså att denna strategiska ledningsfunktion arbetar med fakulteterna samt att vi arbetar på att utveckla samverkansavtal mellan fakulteter och mellan universitetet och omvärlden. Utvärderarna har också sett att vi kopplar innovation och samverkan tydligt till den strategiska planen.
Vinnovas besked är mycket betryggande. Även om jag själv är säker på att vi är på rätt spår i arbetet med samverkan och innovation så är det ännu bättre att en extern panel säger det samma.

Torbjörn

10 november, 2015

Inlägget postades i

Allmänt