Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Frossa i framtiden – kunskap från alla håll under Framtidsveckan

Många kloka ord har sagts om att förutse framtiden. Författare, filosofer, forskare, politiker, företagsledare – alla har vi funderat på hur framtiden kommer att te sig och inget har väl, mer än just framtidstankar, gett upphov till fantasier, antaganden och visioner. Vissa beslut måste också fattas baserade på antaganden om framtiden.

Inte sällan har de som vågat sig på att förutspå framtiden narrats av eftervärlden, när det visat sig att exempelvis teknikutvecklingen gått åt ett helt annat håll än vad man då, när antagandet gjordes, trodde eller kunde se vidden av. Som när journalisten Herbert Söderström dömer ut ”hemdatorernas” användning i tv-programmet ”Dokument utifrån” 1984 och menar att ”telefonnummer hittar man enklast i telefonkatalogen” och att boken överträffar datorn på alla plan. ”Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara en stor mängd information i”, konstaterar han och tvivlar också starkt på att vi kommer att boka biljetter via ”hemdatorn” i framtiden. Men Söderström hade delvis rätt – för utan internet som han inte hade i åtanke när han pratade om ”hemdatorn” kopplad till en tv-skärm – hade vi inte suttit hemma och bokat biljetter. Och hade inte ”hemdatorerna” utvecklats kanske vi inte haft någon större nytta av dem.
Se det klassiska klippet med Söderström på Youtube här:

Det är lättare att vara efterklok än att se in i kristallkulan. Och idag antar vi att nästa stora tekniksprång som möjliggörs av artificiell intelligens, kommer att påverka samhället på flera plan, tex inom transport, industri, i hemmet, inom vården, inom ekonomi och utbildning. Men exakt hur denna omställning kommer att se ut vet vi inte, inte heller med vilken hastighet omställningen kommer att ske.

Så varför ska då Lunds universitet ordna en Framtidsvecka?

Allt är trots allt inte oförutsägbart. Genom omvärldsanalyser och spaningar kan vi se riktningar. Genom kunskap kan vi fatta mer välavvägda beslut. Från historien kan vi lära oss vilka rätt eller fel som gjorts tidigare när vi ser ett skeende upprepa sig. Det är dessutom både lärorikt och roligt att försöka föreställa sig framtiden och framtidsspaningar kräver en mängd kunskap från flera håll – något som passar tvärvetenskapen vid Lunds universitet bra.

Framtidsveckan, som är Lunds universitets första, hålls den 14-20 oktober. Under veckan diskuterar forskare från alla fakulteter kring de stora framtidsfrågorna och med många olika infallsvinklar. Veckan kommer att bli ett årligt evenemang och temat för denna premiärvecka är ”Omställningar”.

Det är ett otroligt späckat och fint program som alla fakulteter bidrar med. Och jag är säker på min relativt korta framtidsspaning: Veckan kommer att bli lärorik, inspirerande, rolig och spännande!
Torbjörn

07 oktober, 2019

Inlägget postades i

Allmänt