Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Framtidsplaneringen går framåt för etablering på Science Village

I långa perspektiv och projekt – sådana som sträcker sig flera decennier framåt – är det viktigt att stanna upp vid milstolparna som passeras längs vägen.

Vi har nått ett par sådana milstolpar i vår och som jag menar kommer att ge stor skjuts framåt för arbetet med att etablera verksamhet på Science Village. En milstolpe består av ett mycket viktigt principbeslut och som Universitetsstyrelsen fattade i förra veckan. Det handlar om att det nu finns enighet om att etablera både grundutbildning och utbildning på avancerad nivå på Science Village.

Den här frågan har varit central alltsedan den tillsatta projektgruppen började utreda förutsättningarna för att etablera akademisk verksamhet på Brunnshög i området mellan de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Projektgruppen har lagt ner ett stort arbete på att inkludera kårernas studentrepresentanter för att analysera hur studentlivet kan komma att påverkas av att inte bara forskning och utbildning på avancerad nivå, utan även grundutbildning förläggs på Science Village. Det är väldigt roligt att vi nu har studenterna ombord i frågan. Personligen är jag övertygad om att utbildning och forskning måste vara sammanflätade för att nå högsta kvalitet och det måste givetvis gälla även kommande verksamhet på Science Village.

Jag vill rikta ett stort tack till projektgruppen under ledning av Olle Söderman som har arbetat med att ta planerna på Lunds universitets etablering på Science Village vidare i vår. Läs gärna mer om vårens arbete på projektbloggen.

Jag är också mycket imponerad över Lunds universitets vision för etablering i Science Village som arbetats fram av en arbetsgrupp under ledning av prorektor Sylvia Schwaag Serger. Arbetet är inne i sitt slutskede och idag diskuterade vi innehållet på rektors ledningsråd.

Lunds universitets etablering av verksamheter på Brunnshög rymmer helt unika möjligheter att forma ett internationellt framstående forsknings-, innovations och utbildningscentrum och bli en viktig mötesplats för olika lärosätens och företags forskning och utveckling. Alla delar av Lunds universitet berörs, direkt eller indirekt, av de möjligheter som etableringen medför. Eftersom etableringen är strategiskt betydelsefull för Lunds universitet finns behov av en uttalad vision riktad till medarbetare, studenter, samarbetspartners, intressenter och investerare – alla vars engagemang är så viktigt för att vi ska kunna forma denna unika del av universitetet som utgörs av området mellan forskningsanläggningarna. Här planeras en stadsmiljö som ska upplevas som levande och stimulera människors sinnen, med universitets- och högskolefilialer, studentliv, företagsnärvaro, science center, gästbostäder, forskningsinstitut, gym, restauranger och caféer.

Ja, i dessa tider är det fantastiskt att få höja blicken och planera för framtidens möjligheter!

På betydligt kortare sikt står midsommar för dörren och jag önskar alla en riktigt trevlig sådan.

Torbjörn

 

 

 

18 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt