Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Fortsatt stöd för strategiska forskningsområden enligt förslag

Idag publiceras utvärderingen av alla strategiska forskningsområden (SFO) i Sverige. För vår del är vi verksamma i tolv av de finansierade projekten som löper under 2009-2015. Vi står också som huvudman för nio av de strategiska forskningssatsningarna och har fått cirka 715 miljoner i anslag för att bygga upp världsledande forskning som är tanken med SFO-satsningen. Läs mer om LU:s strategiska forskningsområden här.

Myndigheterna som står bakom utvärderingen (Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Energimyndigheten) menar att SFO:erna i stort har varit en lyckad satsning och rekommenderar regeringen att SFO-stödet som helhet fortsätter (och redovisas som en särskild post i basanslaget).

En varningsklocka ringer dock när jag ser följande i rekommendationerna. ”Om regeringen väljer att förstärka universitetens basanslag bör den överväga att fördela delar av medlen genom ytterligare satsning på strategiska forskningsområden….”

Detta tror jag inte ett ögonblick på. När vi får ökade basanslag – vilket är oerhört viktigt för universitetet – måste vi ha möjlighet att själva bestämma vad de ska gå till. Basanslag får inte öronmärkas till SFO:er eller liknande. Låt oss dock se vad regeringen bestämmer sig för framöver.

Lunds universitet har fått ros i utvärderingen. Universitetets nanoforskning får betyget ”excellent” enligt alla tre betygskriterier. Även områdena diabetes, neuro, Mellanöstern och biodiversitet och ekosystemtjänster har fått höga betyg.

Men universitetet har också fått ris och därför rekommenderar utvärderarna en viss omfördelning av det årliga stödet. 12 respektive 16 miljoner kommer att tas från Lunds och Stockholms universitet och omfördelas till Chalmers, KI och Linköpings universitet.

Det strategiska ledarskapet inom forskningsmiljöerna beskrivs generellt som bra men några av områdena hade behövt ett större strategiskt ledningsstöd från universitetet centralt.

Nu får vi se vad vi kan lära av detta och hur vi kan förbättra det strategiska ledningsstödet. Hittills har områdena i princip själva fått hela anslaget och därmed också ett stort eget ansvar för ledning, strategi, utveckling m.m.

Här hittar du information om SFO, utvärderingen och rekommendationerna

Torbjörn

30 april, 2015

Inlägget postades i

Allmänt