Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Forskning och utbildning är beroende av fred och stabilitet

Under fredagen har helikoptrar surrat i luften och det har märkts att Skåne just nu är skådeplatsen för ett högnivåmöte, denna gång FN:s säkerhetsråd. Intresset externt för mötet är stort, det ligger i en tid då Syrienkonflikten trappats upp och världens ögon riktar sig dagligen på FN och medlemsländerna i dess säkerhetsråd.

Utbildning och forskning är helt beroende av stabila statsapparater och fred mellan grannländer. Vår egen 350-åriga universitetshistoria, med turbulenta första år märkta av konflikten mellan Danmark och Sverige, visar också hur sårbart och föränderligt ett fredsläge kan vara. Varje konfliktsituation kräver politisk och mänsklig mognad för att nå en lösning samt ett sammanhang som är större än de iblandade parterna. Vi är därför alla beroende av välfungerande, mellanstatliga organisationer såsom FN.

Fredagskvällen avslutades för FN:s säkerhetsråd med en middag. Lunds universitet var värd för detta unika tillfälle. Vad säkerhetsrådet kommer fram till i sina diskussioner under sitt eget program är jag inte rätt person att prata om, det vet jag inte, men jag kan konstatera att Lunds universitet är en fantastisk mötesplats för samtal. Jag är tacksam för att FN:s säkerhetsråd, i sitt val av plats för middagen, verkar se vikten av det akademiska och pågående samtalet.

Jag publicerar här det tal jag höll ikväll – som ett försök att delge er en inblick i denna, även för mig som rektor, ovanliga middag.
Torbjörn

20 april, 2018

Inlägget postades i

Allmänt