Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Flyktingfrågan är också vår

Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och Migrationsverket räknar med att det kommer någonstans mellan 140 000 och 190 000 människor till Sverige i år. Av dessa är runt 30 000 ensamkommande barn. Dagligdags rapporterar medierna om flyktingströmmarna och om den fruktansvärda situation människorna befinner sig i.
Det är helt klart att vi behöver mobilisera krafter för att ta emot och bereda plats för dem som kommer till oss här i Sverige. På universitetet har anställda och studenter engagerat sig privat på olika sätt.  Men det finns också flera initiativ och projekt som Universitetet har på gång.

Från Länsstyrelsen har vi fått propåer om att ge anställda tjänstledigt för att hjälpa till på Migrationsverket. Det ställer vi oss givetvis bakom och sådan tjänstledighet avgörs i linjen via närmaste chef.

I samarbete med Folkuniversitetet ger vi programmet Korta vägen, ett projekt som finansieras av Arbetsförmedlingen och som vänder sig till nyanlända med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Detta är ett fint projekt för oss att delta i eftersom det syftar till att främja etablering på arbetsmarknaden genom kompletterande utbildningsinsatser på akademisk nivå.

Korta vägen-deltagarna har också möjlighet att gå vår öppna föreläsningsserie om Sverige. I serien ingår föreläsningar om svensk utrikespolitik, jämställdhet, välfärdsstaten, migrationspolitik, validering av meriter, ekonomisk utsatthet m.m. Nästa föreläsning är den 11 november.

Inom ramen för Korta vägen finns också planer på att erbjuda anställda forskare, lärare och TA-personal att vara mentorer åt akademiker på programmet.  Tanken är att mentorerna träffar sin adept två gånger i månaden på sin fritid för att prata och ge råd om karriär, få hjälp med praktiska saker om var man kan vända sig etc.

Folkuniversitetet som vi samarbetar med inom Korta vägen har också ett eget projekt som går ut på att svensklärare är ute på asylboenden och undervisar. Vår uppdragsutbildning, LU Commissioned Education, tittar också på om vi kan specialsy kurser för nyanlända akademiker inom områden där arbetsmarknaden efterfrågar utbildningar, t.ex bygg och arkitektur. En annan idé som kommit fram under hösten är att Migrationsverket och andra myndigheter som har kontakt med flyktingar erbjuds specialanpassade kortutbildningar i t.ex posttraumatisk stress.

Ledningen gemensamt med dekanrådet har också kommit överens om att tillsammans med Malmö högskola ta emot en akademiker från ett hotat område i världen under ett års tid. Vi som värduniversitet betalar lön, boende och resa för den person som kommer. Vi har inspirerats av universitetsnätverket Scholars at Risk .

Flyktingfrågan kommer att vara en av de största globala utmaningarna vi har de kommande åren och vi som universitet ska bidra med vår kompetens och se till att ge beslutsfattare underlag som grundar sig på vetenskap och stå för väl underbyggda diskussioner.

Den 19 november håller vi Debatt i Lund på temat migration och de utmaningar som flyktingfrågan för med sig. Panelen är riktigt namnkunnig och spännande – så ta chansen att ta del av det som vi inom akademin kan bidra med i samhällsdebatten: väl underbyggda diskussioner, kritiskt tänkande och högt i tak!

Torbjörn

09 november, 2015

Inlägget postades i

Allmänt