Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Fjällen föll från våra ögon – värdegrund är lag. Punkt.

”Nu förstår jag!” hörde jag någon säga i tisdags.
Lite otippat är det att man kan få en riktig aha-upplevelse under den statliga värdegrundsdelegationens besök på Lunds universitet. Om ett möte handlar om ”Akademisk frihet och den statliga värdegrunden”, eller värdegrund i största allmänhet för den delen, kan det låta luddigt i kanterna. Knappast något som ger en ny insikt.

Framförallt väcker värdegrundsdiskussioner många känslor. ”Så ska inte vi uppfattas”, ”Så vill inte jag vara!” Någon förkastar värdegrund helt – ”Behövs inte”! Andra tycker någon punkt är bra och stämmer precis, medan någon annan tycker att just den punkten inte alls överensstämmer med den egna uppfattningen. En del hänvisar till akademisk frihet och att man inte ska tvinga på anställda påklistrade uppförandekoder.

När värdegrundsdelegationen presenterade de grundläggande värderingar som de utarbetat: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde och effektivitet och service” – värderingar som också finns med i Lunds universitets kommande strategiska plan – utbrast en medarbetare, till synes lättad:

”Äntligen blir jag av med pekpinnekänslan och de påklistrade förmaningarna om hur jag ska vara. Detta är ju lagen!”

Vad värdegrundsdelegationen har gjort är att de helt enkelt har vaskat fram vad som anges i våra olika lagar. Detta är alltså inga godtyckliga tankar om hur vi ska uppfattas, inget som vi kan känna efter om vi ska vara eller inte. Detta är kort och gott lagen. Och jag instämmer i kören: ”Nu förstår jag!”.

Torbjörn

05 oktober, 2016

Inlägget postades i

Allmänt