Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Filantropernas engagemang gör stor skillnad för många generationer framöver

Fredagen den 15 november uppmärksammar vi alla de personer, företag och organisationer som stöttar forskning och utbildning vid Lunds universitet. Den årliga Filantropins dag firas i stora delar av världen, inte minst i USA, och det är ett sätt för universiteten att ge ett extra tack till filantroperna. Denna tradition har vi nu tagit till Sverige.

Lunds universitet skulle med största sannolikhet inte tillhöra världens toppuniversitet utan donationer och filantroper som stöttar verksamheten. Med hjälp av externa bidrag har Lunds universitet stärkt forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader. Exempel på områden som fått ovärderligt externt stöd de senaste åren är neuro- och nanoforskningen, Skissernas museum, Botaniska trädgården, Ravensbrückarkivet och Lunds universitets stipendiestiftelse, vars avkastning kommer att hjälpa talangfulla studenter för lång tid framöver.

Stadsbilden hade inte heller sett likadan ut utan donationer eftersom många lokaler och labb byggs eller renoveras runt om på campus med hjälp av dessa.

Det allra färskaste exemplet är Medicinska fakultetens nya lokaler, Forum Medicum, som enligt plan ska stå klara 2023 och börja byggas i början på nästa år. Forum Medicum kommer att bli en del av Lunds historia då huset utgör en stor del av universitetets framtida utveckling längs kunskapsstråket mot LTH och Science Village Scandinavia.

Forum Medicum är en strategisk storsatsning för att skapa ett sammanhållet biomedicinskt och hälsovetenskapligt centrum på Sölvegatan i anslutning till BMC. Här ska nya samarbetsformer växa fram mellan fakultetens verksamheter inom medicin, hälsa och vård. Högteknologiska labb som ska rymmas i Forum Medicum är dyra men har möjlighet att förverkligas genom donationer. Forum Medicum MoRe Lab, Movement and Reality lab, som har fått stora bidrag från LMK-stiftelsen är en satsning på hälsovetenskaplig spetsforskning. I labbet kommer man att kunna studera sjukdomsprocesser som påverkar motorik och kognition i olika simulerade men realistiska miljöer. Även Crafoordska stiftelsen finansierar utrustning till labb i Forum Medicum för många miljoner kronor.

Alla de filantroper som hjälper till att bidra till universitetets verksamheter gör stor skillnad för många generationer framöver. De bygger inte bara Lunds universitet utan en stor del av staden och vårt samhälle. Det engagemang och intresse som filantroperna visar är väl värt att uppmärksamma under en egen dag!

Torbjörn

 

14 november, 2019

Inlägget postades i

Allmänt