Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Fart framåt för att främja internationaliseringen

För Sverige är öppenhet och internationella kontakter förutsättningar för att kunna bedriva handel och konkurrera på en större marknad än vad Sverige utgör. Sverige är ett litet land och industrin och näringslivet är beroende av export. Lunds universitet är på samma sätt beroende av internationella kontakter för att kunna delta i den världsomspännande forskning som bedrivs, inte minst inom Agenda 2030. Nästan hälften (45 procent) av alla forskarstuderande i Lund är internationella. Vi har dessutom flest internationella studenter av alla svenska universitet.

I den strategiska planen är ett av de prioriterade målen att fortsätta utveckla universitetet som internationellt lärosäte. I dag har jag beslutat om en Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021. I den identifieras de behov av förbättring och förändring som ytterligare kan bidra till att främja internationaliseringen vid universitetet.

Handlingsplanen är omfattande och greppar om alla de beståndsdelar som internationalisering innefattar, från rekrytering till stöd för studenter och forskare som är här. Därutöver ökad kunskap, utökat kursutbud och förändrade arbetssätt, anpassade för en internationell miljö. Den berör också vikten av fördjupat internationellt samarbete för att utveckla kvaliteten på forskning och utbildning – det rör t.ex studenters rörlighet och ökat deltagande i EU:s ramprogram och samarbeten.

Gällande rekrytering har Lunds universitet nyligen ansökt om EU-kommissionens ”HR Excellence in Research Award”. Denna certifiering får organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, The European Charter for Researchers och The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

Att universitetet håller hög nivå i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar är ett viktigt steg för vi ska vara en attraktiv arbetsplats för forskare, nationellt som internationellt.
Arbetet med att sammanställa den handlingsplan och analys som kommer att ligga till grund för certifieringen är i full gång. Läs mer på projektets blogg om arbetet som bl.a innefattar ett stort antal forskarintervjuer.

Med globaliseringen och ökad internationalisering sätts också universitets samarbeten ibland på prov. Det är inte oproblematiskt att samarbeta med länder med odemokratiskt styrelseskick, bristande respekt för mänskliga rättigheter eller som gravt åsidosätter akademisk frihet. Lunds universitet behöver ta mycket mer medvetna beslut, på alla nivåer, kring vilka samarbeten som ska initieras och upprätthållas än vad som görs idag. Det efterfrågas också mycket kunskap från chefer, forskare, studenter och teknisk-administrativ personal kring hur man ska hantera samarbeten med länder som är problematiska av ovanstående skäl. Checklistor, kurser och annat material planeras nu lokalt och i samarbete med andra lärosäten. Vi behöver också se till att vi har en nationell kunskapsbas för dessa frågor – eftersom de inte är specifika för ett enskilt lärosäte.

Etikrådet har också, i det första numret av sin skriftserie, uppmärksammat utlandsstudier och etiska aspekter i samband med dem.

Torbjörn

03 oktober, 2019

Inlägget postades i

Allmänt